Kırım Derneğinden Dünya İnsan Hakları Günü'nde dikkat çeken bildiri

10 Aralık 2019, 15:24

Kırım Derneği Genel Merkezi, 10 Aralık 2019 tarihinde kaydedilen Dünya İnsan Hakları Günü vesilesi ile bir bildiri yayımladı. “Kırım’da ve Rusya Federasyonu’nda İnsan Hakları İhlalleri” raporunun da hatırlatıldığı bildiride şu ifadeler kullanıldı:

“Kırım’ın ilk kez işgal edilerek Kırım Hanlığı devletinin lağvedildiği 1783 yılından sonra Rusya Çarlığının baskıcı uygulamaları nedeniyle ata topraklarını terk etmek zorunda kalarak dünyanın pek çok ülkesine dağılan Kırım Tatarlarının bugün yaşayan nesilleri olarak vatanımız Kırım’a özlemimiz ve vatanımızda yaşananlara alakamız her zaman devam etmektedir.

“RUSYA REJİMLERİ VE YÖNETİMLERİ, İLK GÜNDEN BU YANA AYNI SUÇU İŞLEMEYE DEVAM ETMEKTEDİR”

Rusya Çarlığı, Sovyet Rusya ve bugün de Rusya Federasyonu adı ile vatanımızı işgal altında tutmakta olan işgalci güç tarafından Kırım’ın yerli halkı Kırım Tatarlarına yönelik baskıcı uygulamalar, zorla göçe tabi tutulmaktan katliam ve sürgünlere varan kabarık bir insanlık suçları dosyasını oluşturmaktadır. İki yüz elli yıla yakın bir süredir devam etmekte olan bu suçların faili olan Rusya rejimleri ve yönetimleri tarihteki ilk gününden bu yana aynı suçu işleme kastıyla yüzlerce fiili gerçekleştirmiştir ve suçu bugün dahi işlemeye devam etmektedir.

2014 yılında vatanımız Kırım’ın bir kez daha işgali sonrasında Kırım’da yaşananlar ve yaşanmaya devam edenler, bugünkü Rusya Federasyonu’nun Kırım Tatar halkını yok etme kastıyla işlediği insanlık suçlarına aynı kasıt ve tarihte işlediği fiillere benzer fiillerle devam etmeye kararlı olduğunu göstermektedir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile belirlenen evrensel değerler ve kuralların işgalci Rusya Federasyonu tarafından açıkça çiğnendiği Kırım yarımadası bugün dünya üzerinde insan haklarının kara deliği haline gelmiştir.

KIRIM TATARLARINA KARŞI İŞLENEN İNSANLIK SUÇLARI ASLA UNUTULMAYACAK

Dünya üzerinde yaşayan Kırım Tatarları, kendisine karşı işlenen insanlık suçlarını asla unutmayacak; iki yüz elli yıl boyunca artık devamlılık arz eden suç niteliğine bürünmüş bu insanlık dışı fiillerin faillerinin, kamu vicdanı ve yargı mercileri önünde cezalandırılması için mücadelesine devam edecektir.

İnsan Hakları Günü vesilesi ile Derneğimizce hazırlanan 2019 yılına ait “Kırım’da ve Rusya Federasyonu’nda İnsan Hakları İhlalleri” hakkında raporumuzu internet sitemizde incelemenize ve dikkatinize sunuyoruz.

Bu vesile ile 10 Aralık İnsan Hakları Gününü kutlar, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan evrensel değerlerin bütün dünyada bilâistisna hüküm sürmesini dileriz.

KIRIM’DA VE RUSYA FEDERASYONU’NDA İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Detaylı bilgi için, Kırım Derneği Genel Merkezince yayımlanan “Kırım’da ve Rusya Federasyonu’nda İnsan Hakları İhlalleri” raporuna bakılabilir.

dünya insan hakları günü
Kırım Derneği Genel Merkezi
kırım ve rusya'da insan hakları ihlalleri
rapor
Bunlara da bakın: