Kırım Derneği İstanbul Şubesinden 78. yılında 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü anma bildirisi

Diaspora
qha muhabir
18 Mayıs 2022, 15:35
qha muhabir
18 Mayıs 2022, 15:35

Kırım Derneği İstanbul Şubesi, 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımı’nın 78. yıl dönümü münasebetiyle basın bildirisi yayımladı. Bildiride, 18 Mayıs 1944 tarihinde gerçekleşen Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımı hakkında bilgiler verildi. Soykırımda hayatını kaybedenler ve mücadelede şehit olanlar anıldı.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi, 18 Mayıs 2022 tarihinde, Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımı’nın 78. yıl dönümü münasebetiyle basın bildirisi yayımladı. Bildiride, 18 Mayıs 1944 tarihinde gerçekleşen Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırım’ı hakkında bilgiler verildi. İkinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında Sovyet-Rus rejimi tarafında sistemli olarak soykırıma uğratılan Kırım Tatar Türklerine ve Kafkas halklarına karşı işlenen insanlık dışı sürgün suçu kınandı. Soykırımda hayatını kaybedenler ve mücadelede şehit olanlar anıldı.

Başkan Celal İçten imzasıyla yayımlanan bildiride ayrıca Kırım’ın 2014 yılında Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra Kırım Tatarlarına uygulanan baskılar anlatıldı. Türkiye başta olmak üzere kardeş Türk Cumhuriyetlerine, İslam ülkelerine ve hür dünya ülkelerine yönelik destek çağrısında bulunuldu.

Kırım Derneği İstanbul Şubesinin basın bildirisinin tam metni:

Değerli Basın Mensupları

Bugün; 2. Dünya Savaşı sırası ve sonrasında Sovyet-Rus rejimi tarafında sistemli olarak soykırıma uğratılan Kırım Tatar Türklerine ve Kafkas halklarına karşı işlenen bu insanlık dışı sürgün suçu bütün insanlığın ortak acısı ve utancıdır.

Kırım Tatar Türkleri 78 yıl evvel bugün yani 18 Mayıs 1944 gecesi insanlık dışı muamelelerle hayvan vagonlarına bindirilerek vatanları Kırım’dan Sibirya ve orta Asya’ya sürgüne gönderilmiştir.

İnsanlıktan nasibini almamış Sovyet-Rus rejimi tarafında sürgün edilen binlerce Kırım Tatar Türk’lerin %46’sı 22 gün süren sürgün yolculuğunda ve gönderildikleri sürgün bölgelerinde soğuk, hastalık ve açlıktan hayatlarını kaybederek şehit olmuşlardır. Bu saydığımız sebeplerle şehit olan yaşlı, kadın ve çocuklar iken Kırım Tatar Türklerinin erkekleri de Sovyet ordusunda Almanlara karşı savaşıyorlardı. Kızıl propaganda’nın aksine Alman saflarında savaştığı iddia edilen Kırım Türkleri de esirler arasından toplanan zoraki gönüllülerdi.

18 MAYIS 1944 soykırımı üzerinde 78 yıl geçmesine rağmen Kırım Tatar Türklerinin uğratıldığı maddi, manevi ve milli hakların hemen hemen hiçbirisi bugüne kadar tazmin edilmemiştir. Hatta son 20 yıl içinde Kırım’a geri dönebilen 350 bin Kırım Tatar Türk’lerinden; Kırım’ın 26 Şubat 2014 tarihinde Sovyet rejiminin devamı olan Rusya tarafından işgal edilmesi sonucu 20 bin kadarı tekrar vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır.

Geride kalanlar ise Rus idaresinin baskısı altında inlemektedir. Son Rus işgalinden sonra Kırım Tatar Türklerine yönelik seri idari ve siyasi baskıların arttığı, faili bulunmayan cinayetlerin halkımızı tedirgin ettiği görülmektedir.

Kırım Tatar Türklerinin milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, kapatılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubar ve birçok halk temsilcinin Kırım’a dönmesine izin verilmediği gibi Kırım’da kalanların da üzerindeki baskılar gün geçtikçe artmakta, bazıları da kimliği meçhul kişiler(!) tarafında kaçırılıp öldürülmektedir. Bugün Kırımda silahlı Rus güçleri tarafında kaçırılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan soydaşlarımızın sayısı 40’ın üzerindedir.

Kırım Tatar Türklerinin evleri basılmakta, kanunsuz silahlı Rus güçleri tarafından camilerimiz ve dini eğitim kuruluşlarımıza baskınlar yapılarak, mezarlıklarımızı tahrip edilerek hem manevi değerlerimiz rencide edilmekte hem de halkımız baskı ve yıldırma taktikleri ile sindirilmek istenmektedir.

Kırım Tatar Milli Meclisi işgalci Rus güçleri tarafından kapatılmış, Milli Meclis üyeleri terörist ilan edilmiştir. Kırım Türkçesi’nde yayın yapan televizyon kanalları, haber ajansları ve radyolar kapatılmış, basın mensupları devamlı gözaltına alınarak yıldırmaya çalışılmaktadır.

Kırım’da çocuklarımızın milli eğitim alması için kurulan milli mekteplerimiz teker teker kapatılmaktadır.

18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Türklerinin sürgünü ve soykırımı sonrası Kırım’da değiştirilen ve Rusça adlandırılan bütün Türkçe yer isimlerinin Ukrayna idaresi altında tekrar geri iadesi işgalci Rus yönetimi tarafında durdurulmuştur.

Kırım Tatar Türklerinin “ak topraklar” dediği Türkiye, Osmanlı döneminde Kırım’dan göçen Tatar Türklerine kucak açmış, İkinci Dünya savaşı sonrasında da 20-30 bin Kırım Tatar Türklerinin Ruslar tarafından katledilmelerini önleyerek sığınılacak güvenli bir vatan olmuştur.

Ancak Rusya’da artan ırkçılık ne yazık ki tarihin acılarından ders alınmadığının bariz bir göstergesidir. Rusya Federasyonu’nu kendisine komşu ülkelere karşı uygulandığı şiddet politikası ve işgalci tutumu insanlığın yüz karasıdır.

Bu nedenle; başka soykırımların olmasını engellemek, halen tüm Dünya’nın gözü önünde insanlığa karşı işlenen suçların önüne geçmek, en belirgin örneği Kırım Tatar Türklüğü’ne karşı işlenen soykırımı hatırlamak ve hatırlatmak din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin hepimizin ortak görevidir.

Dünya barışını sağlamak için Rusya Federasyonu durdurulmalıdır. Bu sebeple başta Türkiye olmak üzere kardeş Türk Cumhuriyetlerinden, İslam ülkelerinden ve Hür Dünya ülkelerinden destek bekliyoruz.

İnsanlık tarihinin en acı ve yüz kızartıcı soykırımlarından biri olan Kırım Tatar Türklerinin soykırımını ve vatanlarından sürgün edilişini bir kez daha hür dünya kamuoyu önünde kınıyor, soykırım ve mücadele şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Halkımız Ukrayna toprak bütünlüğünü destekliyor ve Ukrayna halkı ile birlikte Rus işgaline ve saldırgan tutumuna karşı savaşmaya devam edeceğiz.

Kırım Tatar Türklerinin acısını paylaşan Letonya ve Litvanya halkına teşekkür ederiz. Antlı Şehidimiz Numan ÇELEBİCİHAN’ın açtığı nurlu yoldan ve Kırım Tatar Türkleri Milli yolbaşçımız Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU ve Milli Meclisimiz etrafında mücadelesine İstanbul Kırım Türkleri olarak devam edecektir. Buna söz veriyoruz.

Vatan yolundaki mücadelemizde Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

18 Mayıs 2022


Celal İÇTEN
Kırım Türkleri
Kültür ve Yardımlaşma Derneği

İstanbul Şubesi Başkanı