Kırım Derneği Genel Merkezinden, Rus propagandasının Türkiye uzantılarına dair açıklama

Haberler
Mehmet Berk Yaltırık
08 Mart 2019, 16:23
Mehmet Berk Yaltırık
08 Mart 2019, 16:23

Ulusal Kanal’da yayınlanan, Türkiye’de faaliyet gösteren Kırım Tatar Teşkilatlarının faaliyetlerini suç unsuru gibi gösteren, asılsız yönlendirme, iftira ve karalama içeren bir haber hakkında Kırım Derneği Genel Merkezi tarafından açıklama yayımlandı.

Bugün yayımlanan “Ulusal Kanal’da yayınlanan haber hakkında” başlıklı açıklamada, Rus propaganda mekanizmasının Kırım Tatarlarının mücadelesine gölge düşürmeye çalıştığı ifade edilerek asılsız iddialara ve karalama kampanyalarına dikkat edilmesi çağrısında bulunuldu.

Yayımlanan açıklamanın tam metni şu şekilde:

Kırım Tatarlarının tarihî vatanı Kırım’ın 2014 yılında işgalinin ardından Genel Merkezimiz ve Türkiye’de kurulu Kırım Tatar sivil toplum kuruluşlarının neredeyse tamamı tarih boyunca Kırım Tatar halkını sürgün ve katliamlarla soykırıma uğratarak yok etmeye çalışan Rusya rejimlerinin devamı olan Rusya Federasyonunun bu vahşice ve barbarca işgalini tanımayarak, uluslararası hukukun yeniden sağlanması ve işgalci Rusya’nın vatanımızı terk etmesi için mücadeleye başlamıştır.

İşgalin 5.yılı itibarı ile vatanımızda yaşananlar insanlık suçları olarak kayıtlara geçmeye devam etmekte ve Rusya’nın bugünkü eylemleri tarihte yaşanan acı hatıralarla birebir örtüşmektedir.

Ne yazık ki Rus propaganda makinesinin Rusya Federasyonu ve dünyaya yayılmış mekanizmalarının önemli bir ayağı da Türkiye’de faaliyet göstererek Rusya’nın bu kanunsuz ve ahlaksız işgal eylemini savunmakta ve işlenen insanlık suçlarını örtbas ederek, Kırım Tatarlarının özgürlük, demokrasi, adalet ve insan hakları mücadelesinin itibarına gölge düşürmeye çalışmaktadır.

Bu itibarla, Türkiye’de yayın yapmakta olan Ulusal Kanal adlı yayın organında 6 Mart 2019 tarihinde yayınlanan haber de Kırım Tatarlarının özgürlük, demokrasi, adalet ve insan hakları mücadelesinin itibarına gölge düşürmeye çalışan haberlerin bir örneği olarak basın tarihinde kara bir lekedir.

Haberde geçtiğimiz aylarda Kırım Tatar kamuoyunca faaliyetleri çok iyi bilinen bir şahsın şikayeti üzerine Derneğimiz Gebze Şubesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir denetim, sanki yeni bir denetim imiş gibi gösterilmekte, haber suç unsuru niteliğinde asılsız yönlendirme, iftira ve karalama içermektedir.

Söz konusu şahsın şikayeti üzerine Derneğimiz Gebze Şubeside ve diğer bazı ilgili sivil toplum kuruluşlarımızda yapılan denetimlerden kanuna ve mevzuata aykırı hiçbir hususa rastlanmaması üzerine Ulusal Kanal’da böyle bir haber yapılarak teşkilatlarımızın töhmet altında bırakılmasına çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla asılsız yönlendirme, iftira ve karalama içerikli bu haberi yapanlar, yayınlayanlar ve paylaşımda bulunarak yayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu ve özel hukuktan gelen haklar saklı kalmak üzere yasal süreçlerin başlatılacağı hususunu kamuoyuna arz ederiz.