Kırgızistan’da devlet memurlarına Kırgızca zorunluluğu Rusya’yı rahatsız etti!

Güncel
Ömer Kaya
26 Kasım 2021, 17:57
Ömer Kaya
26 Kasım 2021, 17:57

Kırgızistan’da devlet memurlarına Kırgız Türkçesi (Kırgızca) bilme zorunluluğu getirilmesiyle ilgili yasa Cogorku Keneş’e sunuldu. Önerilen yeni yasa gereği Kırgızistan’daki tüm devlet memurlarının Kırgız Türkçesi (Kırgızca) konuşması zorunlu hale geleceği belirtildi. Kırgızistan’da devlet memurlarına Kırgızca zorunluluğunun getirilmesi, Rusya’yı rahatsız etti. Rusya Federasyonu Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan’da şimdiden hararetli tartışmaların başladığı yeni “Devlet Dili Üzerine” yasa taslağıyla durumu yakından takip ettiğini kaydetti.

Rusya Federasyonu Bişkek Büyükelçisi Nikolay Udoviçenko, Kırgızistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından başlatılan “Devlet Dili Üzerine” yasa tasarısı hakkında görüşlerde bulundu ve Kırgızistan yönetiminin kararını eleştirdi.

RUS BÜYÜKELÇİ, CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNİ DİLİNE DOLADI!

Rusya Büyükelçisi Udoviçenko, “Gerçekten yeni ‘Devlet Dili Üzerine’ yasa tasarının mevcut haliyle kabul edilmesi demek, Kırgızistan Anayasasında resmi dil olarak kabul edilen Rus dilinin kullanım kapsamına engel olacak. Ayrıca Rusça konuşan vatandaşların  haklarının kısalmasına yol açacağı korkuncuyla karşı karşıya  kalacağı ihtimali var.” dedi. Ayrıca Rus Büyükelçi, Kırgızistan’da Cengiz Aytmatov’un eserlerini Rus dilinde yazmasını diline doladı ve “Rus dilinden bu kadar kolay vazgeçmeye değer mi?” sözlerini sarf etti.

Jeenbekov meets with Ambassador of Russia Nikolay Udovichenko - News of  Kyrgyzstan, press and media

Kırgızistan’da “Devlet Diline ilişkin” yasa tasarısının kamuoyunda tartışılma süresi önceki gün sona erdi. Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından başlatılan yasa tasarısı, Devlet Dili Milli Komisyonu tarafından geliştirildi.

KIRGIZ TÜRKOLOG RUS BÜYÜKELÇİYE YANIT VERDİ:

Kırgız Türkolog Dr. Sımbat Sıdıkova, Rus Büyükelçi Udoviçenko’ya yanıt verdi:

“Sayın Büyükelçi, ‘Kırgız Cumhuriyeti’nin Devlet Dili Üzerine’ adlı yeni yasa tasarısı hakkındaki görüşlerinizi okuduktan sonra bu konuda bir yorum yazmaya karar verdim. Sunulan taslak, bunun Kırgızistan’daki Rus dilinin azalmasına yol açması gerektiğini göstermez. Bu mesele memurların devlet dilinde ofis işlerini yetkin bir şekilde yürütebilmeleri için sahip olmaları gerektiği gerçeğiyle ilgili. Birkaç dil bilmek hiçbir şekilde vatandaşların haklarımı ihlal etmez. Aksine, hayatında, iş yerinde kullanmak için daha fazla fırsat verir. Öyleyse neden Kırgızistan’daki hükumet yetkililerinden devlet dilini konuşmalarını isteyemiyoruz? Neden “Kırgız’’ devlet memurlarından devlet dilinde konuşmasını ve yazmasını talep edemiyoruz? Sonuçta bu süreç 30 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Hepimiz soruyoruz, soruyoruz ama sonuç yok. Örneğin ofis yönetimi, herhangi bir kurum veya kuruluşun önemli faaliyet alanlarından biridir. Bu nedenle, Kırgızistan’ın önde gelen üniversitelerinden birinde devlet dilinde belgelerin bakımını kontrol etmek için komisyon üyesi olarak 3 gün uğraştıktan sonra hiçbir sonuca ulaşamadım, çok vahim bir tablo bu…

Kırgızcaya saygı duymayı öğrenmek için bu yasaya kesinlikle ihtiyaç duyulmaktadır. “Kırgız Cumhuriyeti’nin devlet diline ilişkin” yeni yasanın kabul edilmesinin, Rus diline, Kırgızistan’daki misyonuna yönelik tutumunu ve saygısını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini düşünüyorum. Devletimiz bağımsız bir devlettir. Ülkenin Anayasası açık ve net bir şekilde Kırgızca’nın devlet dili olduğunu ve Rusça’nın resmi dil olduğunu belirtiyor. Öyleyse anadilimiz olan Kırgızca’yı sevmeye neden hakkımız yok! Peki, Sayın Büyükelçi, Kırgızistan’da Rus dilinin kullanımının kapsamındaki azalmayı veyahut kısıtlamayı nerede görüyorsunuz? Eğer karşı değilseniz, Kırgız Cumhuriyeti Temel Kanunu metnini ve “Kırgız Cumhuriyeti Devlet Dili Üzerine” yeni kanun taslağı metnini daha da yakından tanımanızı tavsiye ederim.

Kırgızistan’da devlet memurlarına Kırgızca zorunluluğu ve devlet dairelerinde Kırgızca konuşulması zorunluluğuna ilişkin haberin detayları için tıklayınız: