Kazakistan, Tokayev yönetiminde 1 yılı geride bıraktı

Güncel
Aybala Polat
14 Haziran 2020, 21:50
Aybala Polat
14 Haziran 2020, 21:50

Hazırlayan: Aybala POLAT / QHA

Kazakistan’ın 2. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev birinci görev yılını tamamladı. 9 Haziran 2019’da yapılan seçimlerde Kazakistan Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı olarak seçilen Kasım- Cömert Tokayev ilk görev yılını tamamladı.

1991 yılı Aralık ayından başlayarak 29 yıl boyunca Kazakistan Devlet Başkanlığı görevini yürüten kurucu başkan Nursaltan Nazarbayev’in 78 yaşında kendi isteği ile görevini bırakması ile boşalan göreve 19 Mart’ta atanan Tokayev, yapılan seçimlerde de oyların % 70’ini alarak seçilmiş başkan olarak görevine devam etti.

1994 yılında Kazakistan Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Tokayev, 1999 yılının Mart ayında Başbakan Yardımcısı oldu, aynı yılın Ekim ayında da Başbakan olarak atandı. 2019 yılında Devlet Başkanı oluncaya kadar devlette çeşitli kademelerde görevler yapmaya devam etti.  

Tokayev’in seçilmesi her ne kadar Kazakistan’ın demokratikleşmesi sürecinin en önemli hamlelerinden birisi olsa da ülkede topyekûn bir siyasi politika değişimi anlamına gelmemiştir. Yeni Başkan Tokayev, 2 Eylül 2019’da yapmış olduğu ulusa sesleniş konuşmasında, “Çalışmalarımızda Elbaşı tarafından geliştirilen Beş Kurumsal Reformun ve Ulusal Planın tam olarak hayata geçirilmesi ihtiyacından yola çıkmalıyız. Elbaşı tarafından oluşturulan Ulusal Modernizasyon Komisyonu da çalışmalarına devam etmelidir.” diyerek Nazarbayev’den devraldığı misyona bağlı kalacağının işaretini vermiştir.

TOKAYEV’İN YÖNETİM POLİTİKASININ İLKELERİ: SÜREKLİLİK ADALET İLERLEME

Kazakistan Başkanlığında bir yılı geride bırakan Tokayev, yönetim anlayışında önceliği devletin bekası ve devamlılığı ilkesine verdiğini ifade ederken, Kazakistan Cumhuriyetinin modern ve etkili bir devlet olması gerekliliğini vurgulamıştır.  

Kazak Devleti, sosyal ve politik yaşamın liberalleşmesi sürecinde istikrarlı bir şekilde ilerlerken demokraside yeni bir döneme girilmesini sağlayan önemli bir siyasi reform paketini de uygulamaktadır.

Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, görev yaptığı bir yıl boyunca iç politikada, nüfusun gelirinin ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi, yolsuzlukla mücadele önlemleri, yargı reformu, adil sosyal politikalar, konut sorunları, bölgesel kalkınma, dengeli ve çok yönlü dış politika ve kadınlar ile gençlerin her alanda desteklenmesi gibi temel konularda önemli çalışmalara imza atmıştır.

Vatandaşlarının talep ve uyarılarını dikkate almanın demokratik bir yönetim için ne denli önemli olduğunu her fırsatta dile getiren Başkan, halkın sesini duyan ve hesap verebilen bir hükumet anlayışını yerleştirmeye çalışmıştır.

Yapılandırılan Ulusal Toplumsal Güven Konseyi ile milli strateji ve programlarının, yasa tasarılarının kamuoyu adına incelenmesi, stratejik gelişmelerde kamuoyu ve STK ve fikir önderlerinin fikirlerinin alınarak devlet organları ile aralarındaki diyaloğun sağlaması amaçlanmıştır. Bu sayede toplumun farklı kesimlerinin düşünce ve yorumlarına saygı duymak, faklı etnik gruplara karşı hoşgörülü olmak gibi liberal devlet anlayışının gereği refleksler kazanılması sağlanmıştır.

Bu bağlamda Mayıs ayının sonunda Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin sosyal ve politik gelişimini ilgilendiren önemli bir dizi yasayı onayarak, “Kazakistan Cumhuriyetinde Barışçıl Toplantılar Kanunu” ve “Kazakistan Cumhuriyeti Seçimler Kanunu’na Yapılan Değişiklikler” , “Kazakistan Cumhuriyeti Siyasi Partiler Kanunu’na Yapılan Değişiklik” Konsey kararlarının hükümet tarafından ne denli önemsendiğini ortaya koymaktadır.

ULUSAL TOPLUMSAL GÜVEN KONSEYİ KARARLARI

Ulusal Toplumsal Güven Konseyi, Kazakistan hükümetinin kısa ve uzun vadede iç politikasına yön verecek kararlar almıştır.

-Hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda bütçe fonlarının daha etkin ve rasyonel kullanımını artıracak çalışmalar yapılacak.

– İşsizlikle mücadele politikası çerçevesinde yabancı işçi kotası 2020’den itibaren azaltılacak.

– Dış borç tutarları ile ilgili spekülasyonların önüne geçmek için, Ulusal Ekonomi Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı dış borçların tutarlarını listeleyecek.

– Dörtten fazla çocuğu olan ailelerin aldığı devlet desteği 200 Dolar’a çıkarılacak.

– Dar gelirli aileler ve çocukları için uygun sosyal yardım paketleri hazırlanacak.

– Okul öncesi çocukların gelişimini desteklemek amacıyla ailelere çeşitli gıda ve temel ihtiyaç maddeleri sağlanacak.

– Öğrencilerin eşit imkânlara sahip olarak eğitim görmesi adına ücretsiz sıcak yemek, yol masraflarının karşılanması, ücretsiz okul kıyafetleri gibi ihtiyaçları ücretsiz karşılanacak.

– Terör destekçisi ve ülke bütünlüğüne aykırı olmamak kaydı ile halkın kendini ifade etme arzusu ile yapacağı eylemlere karşı devletin ve kolluk kuvvetlerinin daha müsamahalı davranması ve yeni bir kanunun tasarlanması sağlanacak.

– Kadınların ve gençlerin siyasete etkin katılımını sağlamak için partilerde kadınların ve gençlerin sayıları asgari yüzde 30’luk kotaya çıkarılacak.

– Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ve bunun ek protokolünün ivedilikle imzalanması için Dışişleri Bakanlığınca çalışma yapılacak.

-Basın özgürlüğünün sağlanabilmesi adına yasal düzenlemeler yapılarak yürürlüğe sokulacak ve gazetecilerin daha özgür bir ortamda çalışmasına imkân tanınacak.

KAZAKİSTAN 2050 UZUN VADELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA STRATEJİSİ

Kazakistan Nursultan Nazarbeyev başkanlığında, uluslararası siyaset sahnesinde önemli roller üstlenme konusunda her zaman cesur hareket etmiş bir ülke olmuştur. Tokayev göreve geldiğinde Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanının ‘’2050 Uzun Vadeli ve Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi’’ programını uygulamaya devam edeceğini ve fark yaratan bir ülke olacaklarını açıklayarak bu yönde etkin politika uygulamaya devam etmiştir.

2050 stratejisi bağlamında Kazakistan;

 – Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ve uluslararası politikada söz sahibi duruşunu güçlendirilmesi.

– Ulusal, bölgesel ve küresel güvenliğin ön planda tutulması.

– Kazakistan ile bölgesel ve küresel etkileşimi olan tüm devletler ile, uluslararası örgütler ile dost, eşit ve karşılıklı yarar sağlanan siyasi ve ekonomik yapılarla ilişkilerin güçlendirilmesi.

– Çok yönlü milli ekonomik sistem ve çağın gerekliliklerine uygun olarak dijitalleşmenin tamamlanması. Uluslararası ekonomik sisteme üst düzey bütünleşme sağlanması.

– Kültürel, beşeri ve ilmi alanlarda uluslararası işbirliklerinin arttırılması.

 TOKAYEV’İN SÖYLEMDEN EYLEME BİR YILI: İLERİCİ REFORMLAR YOLU

“Duyan Devlet” anlayışını benimseyen Cumhurbaşkanı Tokayev, seçimde vaat ettiği şekilde vatandaşların taleplerini dikkate aldığını, hem yeni yasal düzenlemelerin yapılması sürecinde hem de hükumetin günlük politikasında göstermeye çalışmıştır. Kazak halkının, otuz yıl önce kendisine uygun bulduğu ve yıllar içinde gelişmesi için toplumun tüm katmanları ile beraber çalıştığı demokratik yönetim yapısının güçlenmesi adına başkanlığı, ülkede yeni bir soluk olmuştur.  

Kazakistan’ın ikinci Cumhurbaşkanı, bağımsızlığın ilk ve zor yıllarının ağır koşullarında görev yapan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev gibi basiretli bir politikacının ardından ülkede istikrarı devem ettirebilmiş ve demokrasi geleneği oluşmasının önünü açmıştır.

Hem ülkesinde hem de uluslararası çevrelerde yönetim olarak saygın bir imaj çizen yeni Cumhurbaşkanının tecrübeli bir devlet adamı oluşu Kazakistan’ın gittikçe güçlenen ve sosyo-ekonomik yapısıyla dünyada daha üst seviyelere ulaşabileceğini göstermiştir.