Kara Harp Okulu, en büyük Harbiyeli Mustafa Kemal Atatürk'ü andı: 1283 içimizde!

Güncel
Manas
13 Mart 2022, 16:54
Manas
13 Mart 2022, 16:54

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 123 yıl önce bugün “1283” numarasıyla Kara Harp Okulu’na girişinin yıl dönümü kaydediliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kara Harp Okuluna öğrenci olarak girişinin 123’üncü yıl dönümü bu yıl da resmi törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okuluna (KHO) öğrenci olarak girişinin 123’üncü yıl dönümü bugün törenle kutlandı. Kara Harp Okulu’nda yapılan törende, Harbiyeliler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Atatürk, 13 Mart 1899 tarihinde 1283 apolet numarası ile Harbiye’ye girdi. Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişi her yıl 13 Mart’ta törenle kutlanırken; “1281”, “1282” sorusuna “burada” cevabı verilir. Ancak “1283” sorulduğunda bütün Harbiyeliler hep bir ağızdan bağırır “İçimizde!” diye yanıt verir. Günümüzde Harbiye’de öğrencilere 1283 yaka numarası verilmez.

GELENEKSEL YOKLAMA: 1283 İÇİMİZDE!

Geleneksel yoklamanın yerine getirildiği törende, sıra Atatürk’ün öğrencilik dönemindeki numarası 1283’e geldiğinde tüm Harbiyeliler geleneklere uygun olarak ayağa kalkarak “İçimizde!” dedi. Harbiyeliler hep bir ağızdan, “Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız” sözünü yineledi.

ATATÜRK’ÜN KARA HARP OKULUNA GİRİŞİ: 1283 HARBİYELİ MUSTAFA KEMAL

Mustafa Kemal Atatürk 1898’de Manastır Askerî İdadisini bitirmesinin akabinde, 1899’daPangaltı’daki Harbiye Mektebinde yüksek öğrenimine devam etmek üzere İstanbul’a gelir. Kara Harp Okulu’na girişi (duhulü) 1 Mart 1315 / 13 Mart 1899, Apolet Numarası 1283 olan Mustafa Kemal Atatürk, buradaki “1315 Duhullülere Mahsus Künye Defteri”ne “Selanik’te Koca Kasım Paşa Mahalleli Gümrük Memurlarından müteveffa Ali Rıza Efendi’nin mahdumu uzun boylu, beyaz benizli Mustafa Kemal Efendi Selanik 96” olarak kaydedilmiştir. Okula başladıktan 2 ay sonra sınıf çavuşu olan Mustafa Kemal Atatürk, burada Ali Fuat Cebesoy ve Asım Gündüz’le tanışır. Atatürk, 3. Sınıfta 459 öğrenci arasından 8. olarak dereceye girmiş ve kurmaylığa hak kazanmıştır. Sicil numarası 1317-P.8(1901-P.8) olan Mustafa Kemal, 11 Ocak 1905’te üç yıllık notlarının toplamına göre akademiyi beş