İşten çıkarma yasağının sona ereceği tarih belli oldu!

Ekonomi
Ayyıldız Huri Kaptan
18 Ocak 2021, 21:36
Ayyıldız Huri Kaptan
18 Ocak 2021, 21:36

Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından, vatandaşların mağdur olmaması için verilen devlet destekli uygulamalardaki süre uzatıldı. Salgın tedbirleri kapsamında, 17 Nisan 2020 tarihinden bu yana uygulanan işten çıkarma yasağı, Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre 2 ay daha uzatıldı.

Koronavirüs nedeniyle uygulanmaya başlanan işten çıkarma yasağı uygulaması için belirlenen sürenin, 17 Ocak 2021 tarihinde sona ermesi kararlaştırılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bu süre 2 ay daha uzatıldı. Yeni düzenleme ile birlikte işten çıkarma yasağının, 17 Mart 2021 tarihine kadar sürmesine karar verildi.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre uzatma, 17 Ocak 2021’den itibaren 2 ay aynı maddenin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak yapıldı. Söz konusu kararda yer alan ifadeler şöyle:

“4857 sayılı İş Kanununun geçici 10’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 /01/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına mezkur Kanunun geçici 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.”
Bu süreçte yüz kızartıcı suç işleyen çalışanların iş sözleşmelerine son verilebilecek ancak bunun dışında işten çıkarma uygulamasına gidilemeyecek. İşten çıkarma yasağının ihlali durumunda ise işverenler çalışanlara brüt asgari ücret tutarını ödeyerek işten çıkarabilecek.

EN FAZLA ÜÇER AYLIK SÜRELERLE UZATILABİLECEK

İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanına bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.

YASAK İLK KEZ 16 NİSAN’DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
İşten çıkarma yasağı, İş Kanunu’na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.