İstanbul'da "Çağları Aşan Bilge İmamı Azam Ebu Hanife" bilgi şöleni gerçekleştirildi

08 Aralık 2019, 18:14

İstanbul’da 7 Aralık 2019 tarihinde, “Maturidiliğin Hocası Çağları Aşan Bilge İmam-ı Azam Ebu Hanife” konulu bilgi şöleni Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde düzenlendi.

Maturidi Yesevi Otağı Derneği ile Kırım Derneği İstanbul Şubesi’nin ortak düzenlediği bilgi şöleninde Fatih Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ergün Turan, Bilgi Şöleni Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ali Duman, Maturidi Yesevi Otağı Genel Başkanı Oktay Acar ve Kırım Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten konuşma yaptı. Şölenin açılış konuşmalarını ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz ve Maturidi Yesevi Otağı Onursal Başkanı Ali İhsan Kılıç gerçekleştirdi.

OTURUMLAR VE SUNUMLAR

İlk oturum Prof. Dr. M. Necmeddin Bardakçı başkanlığında “Ebu Hanife’nin Hayatı, Yaşadığı Dönem Ve Tavsiyeleri” başlığı altında gerçekleştirildi. Doç. Dr. Cahit Külekçi’nin “İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe Numân B. Sâbit B. Zutâ B. Mâh”; Doç. Dr. Mustafa Bozkurt’un “İmâm-ı A’zam Ebu Hanife’nin Menkıbevî Kişiliği”; Doç. Dr. Bilal Gök’ğn “Ebû Hanîfe’nin Yaşadığı Dönemde Toplumun Siyasi ve İdari Yapısı” ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Arslan’ın “İnsan Olarak Ebu Hanife Ve İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin Tavsiyeleri” başlıklı bildirileri sunuldu.

İkinci oturum Prof. Dr. Mevlüt Uyanık başkanlığında “Ebu Hanife’nin Kitap Sünnet, İnanç Ve Tasavvuf Anlayışı” başlığı altında yapıldı. Bu oturumda da Doç. Dr. Hamdi Onay’ın “Ebu Hanife Ve Kur’an”, Prof. Dr. Nuri Tuğlu’nun “İmâm-ıAzam Ebû Hanîfe’nin Hadis Ve Sünnet Anlayışı”, Prof. Dr. Hulusi Arslan’ın “Ebu Hanife’nin İtikadi Görüşleri” ve Prof. Dr. M. Necmeddin Bardakçı’nın “İmam-I A’zam Ebû Hanife, Zühd Ve Takvâ” başlıklı bildirileri sunuldu.


Üçüncü oturum ise Prof. Dr. Hulusi Arslan’ın başkanlığında “Ebu Hanifenin Hüküm Yöntemi Ve Günümüze Mesajı” başlığı altında düzenlendi. Doç. Dr. Ali Duman’ın “Ebu Hanife Ve Hüküm Çıkarma / İstinbat Yöntemi”, Doç. Dr. İbrahim Aşlamacı’nın “Eğitimci Olarak İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe”, Prof. Dr. Mevlüt Uyanık’ın “Günümüz İslam Dünyasında Fıkhî Diriliş Ve Fikrî Özgürlük İçin Ebu Hanife’yi Yeniden Okumak” ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Arslan’ın “İmam-I A’zam Ebû Hanife Düşüncesinin Yansımaları” başlıklı bildirileri sunuldu.

ETKİNLİKTE KIRIM EZGİLERİ DE ÇINLADI

Bilgi şöleninin ardından Kırım Derneği İstanbul Şubesinin Korosu ve Bünyamin Aksungur ile Kırım ezgileri konseri de gerçekleştirildi.

bilgi şöleni
Ebu Hanife
İstanbul
Kırım Derneği İstanbul Şubesi
Maturidi Yesevi Otağı Derneği
Maturidilik
sempozyum
Bunlara da bakın: