İşgal edilen Kırım’daki politik ve sosyal dinamikler ODTÜ’de ele alınacak

Haberler
Ömer Kaya
20 Şubat 2019, 12:37
Ömer Kaya
20 Şubat 2019, 12:37

2014 yılından beri işgal altında bulunan Kırım’da, sosyo-politik dönüşümler ve Türkiye-Ukrayna ilişkilerindeki yol haritaları, ODTÜ’de gerçekleşecek panelde ele alınacak.

Kırım’ın Rusya tarafından işgalinin 5. yıl dönümünde, 2014 yılındaki işgalden bu yana Kırım’da yaşanan durum ve bugüne yansıyanlar, ODTÜ’de düzenlenecek “The Political and Social Dynamics in Crimea since 2014 (2014’ten bu yana Kırım’da Siyasi ve Sosyal Dinamikler) ” konulu panelde masaya yatırılacak.

İşgal edilen Kırım’daki Rus askeri varlığının artışı, yarımadada yaşanan hukuksuz baskın ve tutuklamalar ve değişen politik ve sosyal durum, Ukrayna Ankara Büyükelçiliği, Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi (KORA) ve Ukrayna-Ankara Derneği iş birliği ile düzenlenecek olan panelde seçkin akademisyenler tarafından değerlendirilecek.

25 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek olan panelde, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr Ayşe Ayata, Ukrayna Ankara Derneği Başkanı Dr. Yuliya Biletska, Ukrayna Diplomasi Akademisi Müdür Yardımcısı Dr. Yevgeniya Gaber, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Filiz Tutku Aydın ve Avrasya İncelemeleri Merkezi’nden kıdemli analist Dr. Turgut Kerem Tuncel konuşmalarını gerçekleştirecek.

Panel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yapılacak.