İnsan hakları savunucuları: Kırım idari sınırından kişisel malların geçirilmesine ilişkin kurallar değiştirilmeli

11 Şubat 2020, 22:15

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi, Herson’da düzenlenen çalışmalar çerçevesinde insan hakları örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Kırım İnsan Hakları Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Olga Skripnik, “Kırım serbest ticaret bölgesi oluşturma ve Ukrayna’nın geçici olarak işgal edilen topraklarında ekonomik faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili” adlı yasanın kabul edilmesinin, Kırım sakinlerinin ve Kırım idari sınırını geçen kişilerin anayasal hak ve özgürlüklerinin ciddi bir şekilde kısıtlanmasına yol açtığını ifade etti.

Skripnik konuya ilişkin, “İlgili yasaya dayanarak 2014 yılında idari sınırdaki kontrol noktasında gümrük kontrolü kuruldu bu da diğer Ukrayna yasalarına aykırı. Böylece Kırımların kişisel taşınabilir mallarının geçici olarak işgal edilen topraklardan serbestçe tahliye edilmesi hakkı ihlal ediliyor. Kontrol noktalarında görev yapan gümrük görevlileri, Ukrayna Gümrük Kanununun 374. maddesinin 1. fıkrasına ve 370. maddesine dayanarak Kırım sakinlerine yarımadanın idari sınırdan; müzik enstrümanları, mobilya, sanat eşyaları, bitki, beyaz eşya gibi şeylerin geçmesine izin vermiyor. Ayrıca ilgili prosedür, şeffaf değil ve yolsuzluk riski barındırıyor.” ifadelerini kullandı.

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINDAN KIRIM İDARİ SINIRINDAN GEÇİŞLERE İLİŞKİN ÖNERİLER

Bunun dışında insan hakları savunucusu Skripnik, ilgili yasa uyarınca ikamet yerleri Kırım olarak kaydedilen Ukrayna vatandaşlarının “Ukrayna’da ikamet etmeyen kişiler” olarak kabul edildiğini ve onların Ukrayna’da banka hizmetleri kullanım olanaklarının kısıtlandığını belirtti. Ayrıca, bu statünün, Kırımlıların emekli maaşı, sosyal yardım, noter hizmetleri alma haklarını da kısıtladığını ifade etti.

Toplantıya katılan diğer insan hakları savunucuları, parlamentoya Kırım’da serbest ticaret bölgesi oluşturulmasına ilişkin yasanın iptali girişimde bulunulmasını talep etti. Ayrıca, insan hakları savunucuları, Ukrayna’nın geçici olarak işgal edilen topraklarındaki ekonomik faaliyetlerin uygulanmasını düzenleyecek yeni bir yasanın hazırlanmasını önerdi.

kırım idari sınırı
Kırım'ın işgali
Olga Skripnik
Bunlara da bakın: