İnsan Hakları İzleme Örgütü: Çin, kamplardaki Uygur çocukları serbest bıraksın!

Güncel
Oğuzhan Batur
16 Eylül 2019, 17:18
Oğuzhan Batur
16 Eylül 2019, 17:18

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) adlı uluslararası sivil toplum örgütü Çin’in “çocuk koruma programı” adı altında zorla kamplarda tuttuğu çocukların serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Çin, “mesleki eğitim ve aşırılıkçı fikirler ile mücadele” adı altında 1 milyonu aşkın Uygur’u toplama kamplarında esir tutuyor. Ailesi kamplara gönderilen çocuklar ise yine rızaları dışında sözde “çocuk koruma merkezleri”ne yerleştirilerek gözetim altında tutuluyor.

HRW’dan 16 Eylül 2019’da yapılan açıklamada, “Çinli yetkililer, anne babası kamplara konulmuş veya yurt dışında kalmak zorunda kalmış çocukları evebeynlerinin ulaşımına kapalı bir şekilde bir takım tesislerde barındırıyorlar” ifadeleri kullanıldı.

HRW “çocukların ailelerinden zorla koparılması politikası”nı Doğu Türkistan’daki “en zalim baskı uygulaması” olarak nitelendirdi. HRW, çocukların derhal ailelerine geri verilmesi ve bu tür tesislerde zorla hiçbir çocuğun tutulmaması gerektiği duyurdu.

HRW, “Uygur çocukların bu tesislerde en temel haklarından mahrum bırakıldıkları ve kültürel miraslarından koparıldıkları yönünde derin endişelerimiz bulunuyor” ifadelerini kullanarak Uygur çocuklara yapılan zulmün boyutlarını gözler önüne serdi.