Hazine, yurt içi ve yurt dışındaki şirketlere ortak olabilecek

07 Ağustos 2019, 13:05

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Hazine, Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlerin sermayelerinde ortaklığı olabilecek.

YURT İÇİ YURT DIŞINDAK ŞİRKETLERLE ORTAKLIK

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 217. maddesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev ve yetkilerini düzenliyor.

217. maddeye eklenen yeni bölüme göre Hazine, artık yurt içi ve yurt dışındaki şirketlerle ortaklık kurabilecek.

“KÂR PAYI DESTEĞİ”

Yine bugün Resmi Gazete’de yayımlanan başka bir kararda da, yatırımlardaki devlet yardımlarında faiz desteğine “kâr payı desteği” de eklendi.

Cumhurbaşkanı kararıyla, 2012’de yürürlüğe giren ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da yer alan tüm “faiz desteği” ibareleri, “faiz ve kâr payı desteği” olarak değiştirildi. Aynı kararda yer alan “büyük ölçekli yatırımlar” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

Hazine
hazine ve maliye bakanlığı
kar payı
ortaklık
Bunlara da bakın: