Harvard Üniversitesinde iki Kırım çalışması birden

14 Eylül 2019, 18:05

Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) Massachusetts, Cambridge’de bulunan ünlü Harvard Üniversitesinde, Rus işgali altındaki Kırım’la ilgili iki önemli çalışmaya imza atılacak.

Üniversitenin Ortadoğu Çalışmaları Merkezinde Türk-Ukrain ve Kırım Tatar Çalışmaları alanında Doktora Sonrası (Postdoc) Araştırmacı Dr. Hüseyin Oylupınar‘ın Kırım Haber Ajansı’na (QHA) aktardığı bilgilere göre, üniversitede Ekim 2018 tarihinde Türk-Ukrain-Kırım Tatar Çalışmaları, üniversitenin Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nin ev sahipliğinde aktif hale getirildi.

DÜNYA ÇAPINDA ÜNİVERSİTELER ARASINDA BİR İLK

Söz konusu çalışmaların süreci ile ilgili bilgi veren Oylupınar, “2014 yılından itibaren Türkiye’de, Ukrayna’da ve Kuzey Amerika’da yoğun görüşmeler ve dolayısı ile hazırlıklar sürdürdük. Nihayetinde Kırım Tatar Çalışmalarını bildiğimiz kadarı ile dünyada ilk defa bir üniversite bünyesinde ve organize bir araştırma programı çerçevesi içinde biz başlatmış olduk.” diye kaydetti.

Dr. Oylupınar, temel hedeflerinin Kırım Tatarları ile ilgi yapılan akademik çalışmaların daha sistemli şekilde organize edilmesini sağlayacak akademik bir ajanda oluşturmanın ve bunun doğrultusunda tespit edilen konularda dünyanın değişik yerlerinde konuyla ilgili çalışma yürüten akademisyenleri, araştırmacıları ve doktora öğrencilerini ortak projelerde bir araya getirmek ve yüksek kalitede akademik ürünler ile Kırım Tatar Çalışmalarının dünya ölçeğinde meşruiyet kazanmasını sağlamak olduğu açıkladı. Bununla birlikte Oylupınar bir diğer amaçlarını, “Harvard Üniversitesi özelinde, hem de Amerika Birleşik Devletleri genelinde Kırım ve Kırım Tatarları ile ilgili konularda karar verici ve gündem belirleyici kişi ve kurumlara bilgi sağlayarak akademik alanda edinilen kazanımları kamu alanına bir kazanç ve hizmet olarak sunmak hedeflerimizden birisi.” sözleriyle ifade etti.

Yapılacak çalışmalar ve bunların sağlayacağı imkanlarla ilgili de açıklama yapan Oylupınar şu ifadelerde bulundu: “Bu ajandanın etkin şekilde oluşturulmasında, başarılı şekilde yürütülmesinde ve elde edilen akademik kazanımların değerli ve kalıcı olabilmesinde güçlü bir akademik platformun varlığı elzemdir. Bu nedenle dünyanın en önde gelen üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesinin  sağlayabileceği imkanları kalıcı bilimsel kazanımlar için değerli gördük. Gerçekten de genelde Harvard Üniversitesi ve özelde bu üniversitenin Ortadoğu Çalışmaları Merkezi sürdürmeyi arzu ettiğimiz çalışmalara hem içten bir ilgi gösterdi, hem de güçlü bir destek verdi. Ayrıca bu üniversite bünyesinde uzun yıllardır aktif olan Ukrayna Çalışmaları Enstitüsü’nün varlığı ve Ortadoğu Çalışmaları Merkezinde bulunan Osmanlı Tarihi Programı Kırım Çalışmalarıında ulaşmayı arzuladığımız hedeflere erişmekte çeşitli imkan ve fırsatlar sunmaktadır.”

HANGİ ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Çeşitli ülkelerde çalışma yapan ilgi kurum ve kişilerle iş birliklerini geliştirdiklerini ve aktif şekilde projeler yürüttüklerini söyleyen Oylupınar, Türk-Ukrain-Kırım Tatar Çalışmaları Programı girişimi ve katkısı ile New York’ta bulunan Ukrain Müzesi’nde Mayıs 2019’da başlayıp Ekim 2019’a kadar sürecek Sürgün’ün Yüzleri sergisinin bu çalışmalardan biri olduğunu belirtti. (Bilgi için bkz.)

Söz konusu serginin gerçekleşmesi için Ukrayna Müzesi’nin yanısıra Kıyiv’de (Kyiv) faaliyet gösteren Kırım Evi’nin büyük katkı verdiği söyleyen Oylupınar, Ukrayna’dan ve ABD’den Kırım Tatar aktivistlerin de büyük özveri ile bireysel katkı verdiklerini vurguladı.

KIRIM TATAR MİMARİSİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ ÇALIŞMA İNGİLİZCEYE ÇEVRİLİYOR

Oylupınar, Kırım’la ilgili iki önemli akademik çalışmanın gerçekleştirileceğini duyurdu. Buna göre bu projelerden ilki Kırım’daki “Kırım Tatar (Türk-İslam) Mimari Yadigarları” adı ile Türkiye’de 2016 yılında yayımlanan, proje yöneticileri Prof. Dr. Hakan Kırımlı ve Nicole Kançal Ferrari olan eserin İngilizce’ye çevrilerek Harvard Üniversite’si yayınları altında basılması olacak. “Bu çalışma Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) sponsorluğunda sürdürülmektedir.” diyen Oylupınar, ayrıca 2019 Mayıs ayında Harvard Üniversitesinde gerçekleştirilen “Zulüm ve Sebat: Kırım Tatar Sürgünün Tarihsel Bağlamı” isimli konferansı da hatırlattı. (Bilgi için bkz.)

KIRIM’IN İŞGALİYLE İLGİLİ GÜVENLİK VE SAVUNMA KONFERANSI

ABD’nin farklı şehirlerinde konferans ve toplantılarda sunumlar ve konuşmaların yapıldığını da hatırlatan Oylupınar, ekim 2019’da New York’ta Kırım’ın işgalinin güvenlik ve savunma çerçevesi içerisinde getirdiği tehditlerin ve sonuçlarının tartışılacağı bir konferansın hazırlandığını, bunun aynı konu ile ilgili gelecek aylarda düzenlenecek daha geniş bir konferansın ilk ayağı olacağını da duyurdu.

KIRIM’LA İLGİLİ İKİ ÖNEMLİ KİTAP MÜJDESİ

Kırım çalışmaları çerçevesinde çok yazarlı iki kitap projeleri olduğunu da duyuran Oylupınar, söz konusu çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “İlk kitap 2014 yılında Harvard Üniversitesi Ukrayna Araştırmaları Enstitüsü’nün o günkü Direktör Yardımcısı ve Osmanlı Tarihçisi Lubomyr Hajda (ünlü Türkolog Omeljan Pritsak’ın öğrencisi) öncülüğünde ve eliyle düzenlenen “Kırım: Kimin Anavatanı” isimli konferansın bir devamı olacak şekilde yayınlanacak ve içeriği ile konferans başlığının arz ettiği soruya cevap vermeyi hedefleyecek. Kırım’dan teklif gönderecek yazarlar -bu yazarlar için İngilizce’ya çeviri desteği vermek söz konusu olabilir- için son tarih 20 Eylül 2019 olmak üzere şu ana başlıklarda yazarları katkı vermeye davet etmekteyiz.”

Bahsi geçen kitap çalışmasındaki konu başlıkları şöyle:

-Kırım ve Kırım Tatar Tarihi üzerine tarih yazımında perspektifler ve akımlar,

-Sovyetler Birliği ve Kırım çerçevesinde inter-etnik ilişkiler meselesi,

-Kırım Tatar Sürgünü ve ertesinde gelişen olaylar ve politik altyapı,

-Kırım’da etnik harita ve demografik değişimler. (Bilgi için bkz.)

“İkinci çok yazarlı kitap yayını projemiz ise Kırım’ın işgalinden sonra değişen bölgesel dengelerin neler olduğunu, bölge ülkelerinin güvenlik ve dış politikalarına yansımasını değerlendirmeyi hedeflemektedir.” diyen Oylupınar, bu kitapla ilgili katılımda bulunulabilecek başlıkların; Türkiye’nin, Ukrayna’nın ve Rusya’nın Karadeniz çerçevesinde 2014 sonrasında takip ettikleri dış politikalar, Kırım’ın Rusya kontrolünde olması ile oluşan tehdit algılamaları, güvenlik öncelikleri ve güvenlik çıkmazları, Türkiye, Ukrayna ve Rusya’nın ikili ilişkilerinin 2014 sonrasındaki niteliği, ABD, NATO ve AB’nin Karadeniz’e yönelik Kırım çerçevesindeki politikaları ve bu politikalarla ilgili bahsi geçen üç ülkenin reaksiyonları olduğunu söyledi. (Bilgi için bkz.)

Harvard Üniversitesi
Hüseyin Oylupınar
Kırım
Kırım çalışmaları
Bunlara da bakın: