Hamdi Giraybay: Halkı için kurban olan şair

Hamdi Giraybay: Halkı için kurban olan şair