Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı

Güncel
Ayyıldız Huri Kaptan
17 Nisan 2021, 13:23
Ayyıldız Huri Kaptan
17 Nisan 2021, 13:23

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlandı. Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirildiği Değerlendirme Komisyonunun oluşturulacağı bildirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilen Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması kanunu, bugün itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanunla, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeler, kimler hakkında yapılacağı, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağı, Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ve çalışma usul ve esaslarını, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme süreleri düzenlendi.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazete'de

GÜVENLİK SORUŞTURMA KİMLER TARAFINDAN KİMLER İÇİN YAPILACAK?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik öneme haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde istihdam edilenler hakkında yapılacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince gerçekleştirilecek.

VERİLER 2 YIL SONRA YOK EDİLECEK

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması halinde veya her durumda 2 yılın sonunda değerlendirme komisyonları tarafından silinecek ve yok edilecek.