Azerbaycan, kısmi seferberlik ilan etti

Azerbaycan, kısmi seferberlik ilan etti