Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı

Güncel
Ömer Kaya
02 Mart 2021, 11:30
Ömer Kaya
02 Mart 2021, 11:30

Adalet Bakanlığınca hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 11 ilkeden oluşan eylem planında adalet, eşitlik ve temel hak ve hürriyetler gibi yargı alanında bir çok düzenleme öngörüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde bugün İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladı. Toplantıda, siyasilerden yargı üyelerine, akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına toplumun bir çok kesiminden isim hazır bulundu.

Dokuz başlık halinde içinde yüzlerce faaliyeti barındıran eylem planı hakkında Erdoğan, “Hazırlık çalışmalarını yürütenler, ilgili tüm bakanlıklarla, kurumlarla, ekonomi ve iş dünyasıyla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, velhasıl milletin her kesimiyle bir araya geldi. Bu sürecin sonunda İnsan Hakları Eylem Planı, 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.

“CEZA İNFAZ KURUMLARI İNSAN HAKLARI İZLEME KOMİSYONU KURULACAK”

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun kararlarını, kişisel verilerin korunması suretiyle kamuoyunun erişimine açıyoruz. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, Anayasa Mahkemesine başvuruya gerek kalmaksızın, uzun yargılama zararlarını karşılayacak. Barolar, STK’lar ve üniversitelerden temsilcilerin katılımıyla bağımsız bir Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonu kuruyoruz.”

Cumhurbaşkanı açıkladı: Hukuk fakülteleri 5 yıl mı olacak? | Gündem  Haberleri

HUKUK FAKÜLTELERİ 5 YILA ÇIKARILACAK

Hakim, savcı ve avukat adaylarına Anayasa Mahkemesi’nde staj imkanı getiriyoruz. Hakim ve savcılar ile kamu görevlileri için ‘sosyal medya etik ilkeleri’ni, ‘tarafsızlık’ anlayışını esas alarak belirliyoruz. Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz.

Hukuk Fakültesi 5 yıl oldu mu? Hukuk Fakültesi öğrenim süresi kaç yıl oldu?  - Takvim

İDARİ YARGIDA KAMUNUN CEVAP VERME SÜRESİ AZALACAK

İdari yargıda gerekçeli kararın 30 gün içinde yazılmasını zorunlu kılıyoruz. Elektronik tebligat uygulamasına, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da dahil ediyoruz. İş davalarının daha hızlı sonuçlanmasını temin için, hakimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz. Eylem planı ile idarenin iş ve işlemlerinde öngörülebilirliği daha da güçlendiriyoruz. İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresini 60 günden 30 güne indiriyoruz.

Eylem planında, ifade ve basın özgürlüğü, gazetecilere mesleki faaliyetlerde kolaylaştırma ile gayrimüslimlere bazı düzenlemeler yer aldı. Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

“İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler geliştiriyoruz. Hangi dine mensup olursa olsun, kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilerin, kendi dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlıyoruz. Gayrimüslim cemaat vakıfları yönetim kurullarının oluşturulması ve seçimine ilişkin Vakıflar Yönetmeliği’ni yeniden düzenliyoruz.”

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI’NIN 11 İLKESİ

İnsan Hakları Eylem Planı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünde önemli bir politika belgesi olarak hazırlandı. Plan, mevzuat ve idari faaliyetleri hukuki öngörülebilirlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi bir çok alanda değişiklikler öngörülüyor. Eylem planının 11 maddeden oluşan ilkeleri şöyle:

Planda yer alan 11 temel ilke şöyle:

1-İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel amaç ve görevi, bu hakları korumak ve geliştirmektir.

2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.

3- Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.

4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün yönetsel faaliyetlerin temel özelliğidir.

5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.

6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.

7- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.

8- Adli ve idari işleyiş; masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.

9- Hiç kimse, eleştirisi veya düşünce açıklaması nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

10- Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.

11- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilmelidir. Adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının merkezindedir.