Rusya, Tatar Toplum Merkezini “aşırılıkçı örgüt” olarak tanımak istiyor!

Tatar Toplum Merkezi, Rusya tarafından aşırılıkçı örgüt olarak tanınmak isteniyor