Rusya'da yeni anayasa değişikliği: Türk ve Müslüman halkların yaşam hakkı yok ediliyor

Güncel
Ömer Kaya
11 Mart 2020, 17:08
Ömer Kaya
11 Mart 2020, 17:08

Rus işgali altında bulunan Kırım’ın işgale karşı direnişin en önemli aktörlerinden olan Dünya Kırım Tatar Kongresinin (DQTK) Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar, Rus olmayan halkları yoksayan Rusya’daki yeni anayasa değişikliğine ilişkin sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Bayar’ın konu hakkındaki değerlendirmeleri şu şekilde:

“Rusya anayasasında değişiklik tasarısı Rusya Federasyonu Parlamentosu olan Duma’nın alt kanadında kabul edildi. Ne yazık ki dünya ve Türk kamuoyu yeni anayasa taslağında Putin’e ölene kadar başkanlık yolunu açan değişikliğe odaklanmış durumda.

İşin aslı, yıllardır anti demokratik ve totaliter uygulamaları ile kendisinin ne olduğunu kanıtlayan Putin’in ne kadar başkanlık yapacağı ve varlığıyla bu dünyayı daha ne kadar kirleteceği zerre kadar umurumda değil. İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, eşitlik, adalet gibi kavramlara uzak yetiştirilen Rus halkı bu konuyu dilediğince kendi arasında konuşabilir ve 22 Nisan’da yapılacak halkoylamasında tıynetlerini ortaya koyabilirler.

Ne var ki bu anayasa tasarısı ile geçen hafta QHA’da yayınlanan yazımızda da altını çizdiğimiz üzere Rusya Federasyonu artık federasyonu oluşturan halkların ve federe devletler ile özerk yönetimlerin eşitliği ilkesini tamamen bir tarafa bırakmaktadır.

Rusya’da halkoylamalarının sonucunu Kremlin belirlediğine göre 23 Nisan sabahında Rusya Federasyonu artık fiilen ve hatta resmen üniter Rusya Cumhuriyetine evrilecektir.

Üstelik anayasa tasarısında açıkça belli olduğu üzere bu Rus ırkının “devlet kurucu halk olarak” diğer halklardan üstünlüğüne dayanan ırkçı, ayrımcı bir rejime sahip cumhuriyet niteliğine bürünecektir.

Rus hegemonyasının tarihte kayıtlı sabıkalar külliyesi, 23 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Rusya topraklarında yaşayan Rus olmayan bütün milletler için “yaşam hakkı, varlığını sürdürme hakkı”nın bir kez daha ortadan kalktığını bizlere gösterecektir.

Ne yazık ki, ne Türkiye’de ne de dünyada Putin’in görev süresiyle ilgilenen zevat bu konuyu ağzına dahi almamaktadır. Anlaşılan o ki milyonlarca insanın millî ve kültürel değerlerini yitirecek olmasının bir tek kişinin görev süresi karşısında pek de kıymeti yoktur.

Hususen bir kez daha altını çizelim; bu anayasa değişikliği ile Rusya’da “yaşam ve varlığını sürdürme hakkı” yok edilecek olan milyonların büyük çoğunluğu Türk ve Müslüman halklardır.

Bu noktada öncelikle kendisini Türk milliyetçisi olarak tanımlayan herkesin ve daha da önemlisi bugün Rus işgali altında olan Türk ve Müslüman yurtlarından Türkiye’ye göç etmiş kişi ve kuruluşların Rusya’daki anayasa değişikliği konusunda dikkatini ve odağını doğru yere hedeflemesi zorunludur.

Putin’in yere batasıca görev sürev süresiyle gündeme kapılmak yerine ırkçı ve ayrımcı, kendilerinden başka milletlerin yaşam hakkını elinden alan yeni Rus anayasasına karşı her türlü tepkinin verilmesi hayati önemdedir.