Rekabet Kurumundan Google'a hakim durumunu kötüye kullanmaktan 296 milyon lira ceza

Bilim ve Teknoloji
Ayyıldız Huri Kaptan
14 Nisan 2021, 20:08
Ayyıldız Huri Kaptan
14 Nisan 2021, 20:08

Rekabet Kurumunun arama motoru Google ile ilgili soruşturmasında karar açıklandı. Rekabet Kurumu, Google Reklamcılık ve Pazarlama, Google International, Google LLC, Google Ireland ve Alphabet’e 296 milyon lira para cezası kesti.

Rekabet Kurumunun bugün yaptığı açıklamaya göre, Google Reklamcılık ve Pazarlama, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Rekabet Kurumu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc şirketlerinden oluşan ekonomik bütünlüğe (Google) genel arama hizmetleri pazarındaki “hakim durumunu kötüye kullandığı” gerekçesiyle, 296 milyon 84 bin 899,49 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

REKABET KURUMUNUN KARARI: 296 MİLYON LİRA PARA CEZASI

Rekabet Kurumunun, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin, nihai kararın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 49. maddesi uyarınca yayımladığı açıklaması şöyle:

“Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek 08.04.2021 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 21-20/248-105 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

 1. Hakkında soruşturma yürütülen Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.,
  Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet
  Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarında hâkim
  durumda olduğuna,
 2. Google’ın kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine
  genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla
  avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit’e girişine engel
  olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ve
  konaklama fiyatı karşılaştırma hizmeti pazarlarındaki rekabetin bozulmasına
  yol açmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine,
 3. Bu nedenle 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti
  Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye
  Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5.
  maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b)
  bendi, 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası
  hükümleri uyarınca 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen
  yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’e müteselsilen 296.084.899,49 TL idari para cezası verilmesine,
 4. Madde 2’de belirtilen ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis
  edilmesini temin etmek için Google’a:
  a. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde, rakip yerel arama
  hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama
  sonuç sayfasında Google’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı
  olmayacakları koşulları sağlamasına,
  b. Google’ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık
  süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kurum’a rapor sunmasına
  gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı
  yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.”