Kırımlı Aziz Bey'in anısına insan hakları yarışması ve yaz okulu programı

Güncel
Ömer Kaya
09 Şubat 2021, 22:53
Ömer Kaya
09 Şubat 2021, 22:53

Türk Kızılay’ın kurulmasında büyük emekleri olan Kırımlı Aziz Bey’in anısına İstanbul Uluslararası Hukuk Merkezi (ICIL) ve Türk Kızılay’ın organizatörlüğünde insan hakları yarışması ve yaz okulu programı düzenlendi. İstanbul Heybeliada’da gerçekleşecek olan yaz okulu projesinin başvuru tarihi 8 Şubat – 31 Mayıs 2021 olarak belirlendi.

Türk Kızılay İstanbul Uluslararası Hukuk Merkezi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) katkılarıyla gerçekleştirilecek olan Kırımlı Aziz Bey İnsan Hakları Yarışması ve Yaz Okulu için başvuru süreci başladı. Yalnızca lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan üç kişilik ekipler halinde katılımın sağlanacağı insan hakları yarışması ve ileri yaz okulu projesi, Türk Kızılay’ın kurucularından Kırımlı Aziz Bey’in adını taşıyor.

KIRIMLI AZİZ BEY’İN ANISINA İNSAN HAKLARI YARIŞMASI VE İLERİ YAZ OKULU

Yarışmanın başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar, https://icil.org.tr/azizbeyihl internet sitesi üzerinden yayımlandı.

TÜRK KIZILAY’I DÜNYAYA TANITAN KIRIMLI AZİZ BEY

İstanbul Mekteb-i Tıbbiye’de yetişen Türk bilim adamı olan Kırımlı Aziz Bey, Türk Tıp Tarihinde olduğu kadar Türk Kimya Tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Osmanlı’nın ilk kimya tarihçisi olan ve Tıbbiye’de eğitim dilinin Türkçeleştirilmesi için mücadele eden Aziz Bey, Avrupa’daki bilimsel gelişmeleri de yakından takip ederek ülkemizde bilimin gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır.

Kırımlı Saraç İdris Efendi’nin oğlu olan Aziz Bey, 1840 yılında İstanbul’da doğdu. Babasının Kırımlı olmasından dolayı kendisine Kırımlı Aziz Bey denildi. Tıbbiye-i Şahane’yi 1865 de kolağası rütbesiyle bitirdikten sonra aynı okulda iç hastalıkları üzerinde çalışmaya başladı. Aynı yıl sivil tıbbiyeye müdür olarak atandı ve burada umumi emraz (genel hastalıklar), tıbbi kimya, hikmeti tabiiye (fizik) ve dâhili emraz (iç hastalıkları) derslerini okuttu. İyi bir doktor olduğu kadar iyi bir edebiyatçı da olan Aziz Bey, tıp kimyası ve genel hastalıklarla ilgili yazılar da yazdı. Yabancı dillerden alınan terimleri Türkçeye uygun şekilde yazan Aziz Bey’in kitapları uzun yıllar tıp okullarında ders kitabı olarak okutulmuştur. 

Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa, Mekteb-i Tıbbiye Nazırı Marko Paşa ve Dr. Kırımlı Aziz Bey’in yardımları ile toplam 66 üyeden oluşan “Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti” adı ile Kızılay’ın temelini oluşturan bir örgüt kurmayı başardı.
Kızılhaç’ın Osmanlı Devletince benimsenmesini engelleyen faktörlerden biri de amblemiydi. Kızılhaç ambleminin din ve mezhepler ile ilgisi olmadığının defalarca duyurulmasına rağmen, yine de Hıristiyanlığı çağrıştırdığından Müslümanlar arasında itici rol oynadığı belirlenmişti. İşte bu konuda yazılarıyla mücadele eden ve sonunda Türklerin Kızılhaç karşılığı olarak beyaz üzerine kırmızı yarım aylı bayrak kullanmalarını benimseten Kırımlı Aziz Bey olmuştur.