Kırım Derneği Genel Merkezinden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’e mektup

16 Temmuz 2020, 21:26

Kırım Derneği Genel Merkezi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskiy‘e orijinali Türkçe olmak üzere Ukraince çevirisinin de yer aldığı iki ayrı mektup gönderdi.

Mektubun, Cumhurbaşkanı Zelenskiy’e ulaştırılmak üzere Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sıbiga‘ya 10 Haziran 2020’de teslim edildiği bildirildi. Adı geçen mektubun gönderilme sebebine ilişkin Kırım Derneği Genel Merkezinden yapılan açıklamada, “20 Mayıs 2020 tarihinde Kıyiv’de gerçekleşen basın toplantısı sırasında Rusya’ya karşı yaptırımların Kırım’da işgal bitinceye kadar devam ettirileceğinin dile getirilmesi, Kırım Tatarları ile Kırım’dan sorumlu özel bir çalışma grubunun kurulacağının bildirilmiş olması, Ukrayna’nın Kırım Tatar halkı için kutsal önem arz eden Ramazan ve Kurban Bayramlarını resmî takvime ekleme yönündeki yaklaşımı ve Ukrayna Enformasyon Politikaları Eski Bakan Yardımcısı Sayın Emine Ceppar Hanımefendinin Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcılığı makamına getirileceğinin açıklanması sonrasında oluşturulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Kırım Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Mükremin Şahin’in adıyla gönderilen mektup, kuruluşun resmi internet sitesinde yayımlandı. Kırım Derneği Genel Merkezinden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’e gönderilen mektup şu şekilde:


 10.06.2020
Ankara

Volodımır Oleksandrovıç Zelenskıy
Ukrayna Cumhurbaşkanı

Sayın Cumhurbaşkanı,

Sizlere Türkiye’de yaşayan Kırım Tatar diasporası adına, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Kırım Derneği) olarak en derin saygılarımızı sunarız.

Bildiğiniz üzere, dünya üzerinde en kalabalık Kırım Tatar diasporası Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamakta olup Derneğimiz bu diasporanın en büyük teşkilatı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 1955 senesinde kurulan Derneğimiz, 1917’de toplanan I. Kırım Tatar Millî Kurultayı’nın Dışişleri ve Savaş Bakanı Cafer Seydahmet Kırımer’in Türkiye’ye taşıdığı, Kırım Tatar Millî Kurultayı prensipleri doğrultusunda çalışmaktadır. Derneğimizin faydalı çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından 21 Aralık 1992 tarihinde kamu yararına çalışan dernekler statüsü verilerek taltif edilmiştir. Derneğimizin çalışmaları; Kırım Tatar kültürünü yaşatmak, bu kültürü Türkiye’de ve dünyada tanıtmak ve Kırım Tatar Millî Hareketi’ne ulusal ve uluslararası her platformda destek vermek için planlanmaktadır. Çalışmalarımızın esas maksadı; halkımızın Moskova idaresi tarafından gasp edilen haklarını tekrar kazanmasını, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan dilimizin korunmasını ve halkımızın vatanımız Kırım’da huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamaktır.

Bu temellerden hareketle, özellikle 2014 yılının Şubat ayında başlayan Kırım’ın geçici işgalinden bugüne, Kırım Derneği olarak Kırım Tatar Millî Meclisi’ne ve Ukrayna’ya, uluslararası hukuk normları ve insan hakları prensipleri çerçevesinde, mümkün olan her türlü desteği vermeye çalışmaktayız. Bu doğrultuda, Türk kamuoyunun Ukrayna hakkındaki bilgi eksikliğini gidermek ve Kırım Tatarları ile Ukrayna’nın birlikte sürdürmekte oldukları mücadeleyi vatandaşları olduğumuz ülkede anlatmak suretiyle Rusya’nın yürüttüğü enformasyon savaşına karşı ciddi bir direniş sergilemekteyiz. Ukrayna kültürünün ve tarihinin Türkiye’de tanıtılmasının, Türkiye ve Ukrayna toplumlarının dostluğunun derinleşmesi ve bu iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın çok güçlü temeller üzerine yerleşmesi için bir ön koşul olduğuna inanmaktayız. Kırım’ın ve Ukrayna’nın yerli halkı (indigenous people) olan ve dünyadaki en büyük diasporası Türkiye’de bulunan biz Kırım Tatarları, bu inancımız doğrultusunda iki ülke arasında bir köprü vazifesi görmek için çabalamaktayız.

Bu çalışmalarımızın Türkiye’de önemli kazanımlar elde etmemizi sağladığını mutlulukla gözlemlemekteyiz. Bu kazanımlara ulaşmamızda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurumları ile Derneğimiz mensuplarının çalışmalarının yanı sıra; Ukrayna’nın Türkiye’deki diplomatik misyonlarının destekleri de yadsınamaz. Bunun yanı sıra, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın uluslararası platformlarda Kırım Tatar halkına olan desteğini ifade ediyor olmasını memnuniyetle takip etmekteyiz. Ukrayna’nın Türkiye’deki ve dünyadaki diplomatik misyonlarında çalışmakta olan tüm personeline teşekkürü bir borç bildiğimizi bilmenizi isteriz. Özellikle belirtmek isteriz ki, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi ekselansları Sayın Andriy Sıbiha Beyefendinin çalışmalarımızın her aşamasında gösterdiği destekleyici tavır ile idaresinde Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği ve konsoloslukları tarafından yürütülen faaliyetler Kırım Tatar diasporası tarafından takdirle karşılanmaktadır. Kendisinin olaylara yaklaşımı, devam etmekte olan çalışmaların üst seviyelere çıkmasını mümkün kılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

2014 senesinde gerçekleşen geçici işgal sonrasında, Ukrayna ve Kırım Tatarları arasında yeniden şekillenen ilişkiler, uzun yıllar boyunca Ukrayna tarafından göz ardı edilen taleplerimizin yerine getirileceği yönünde büyük bir beklenti yaratmıştır. İşgalin başladığı günden bugüne sürekli olumlu yönde ilerleyen bu ilişkiler, zat-ı alinizin Ukrayna Cumhurbaşkanlığı görevine geldiği günden sonra da geriye gitmemiştir. 20 Mayıs 2020 tarihinde, Kıyiv’de yaptığınız basın toplantısı sırasında Rusya’ya karşı yaptırımları Kırım’da işgal bitinceye kadar devam ettireceğinizi dile getirmiş olmanız ve Kırım Tatarları ile Kırım’dan sorumlu özel bir çalışma grubunun kurulacağını bildirmiş olmanız, halkımızın taleplerinin karşılıksız olmadığının bir işareti olarak değerlendirilmiştir. Kırım’daki işgalin sona erdirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların Ukrayna yönetiminin gündeminde yerini korumasının, bölgemizde güvenlik ve huzurun sağlanması ve Ukrayna’nın aydınlık bir geleceğe emin adımlarla yürümesi için bir gereklilik olduğu görüşündeyiz. Bu kararların yanı sıra, Ukrayna’nın Kırım Tatar halkı için kutsal önem arz eden Ramazan ve Kurban Bayramlarını resmî takvime ekleme yönündeki yaklaşımı, Diasporada, Kırım’da ve Ukrayna’da yaşayan halkımız arasında çok olumlu karşılanmıştır. Aynı zamanda, Ukrayna Enformasyon Politikaları Eski Bakan Yardımcısı Sayın Emine Ceppar hanımefendinin, Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcılığı makamına getirilmesinin gündeme alınması Kırım Tatar halkı için çok anlamlıdır. Bir Kırım Tatarının, Ukrayna dış politikasının önemli makamlarından birisine getirilmesi Ukrayna’nın halkımıza olan dostluğunun ve güveninin önemli bir göstergesi olarak kabul edilecektir. 2 Haziran 2020 tarihinde, Ukrayna Yüksek Şurası’nın dünya ülkeleri hükumetlerini, parlamentolarını ve uluslararası örgütleri, 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgününü bir soykırım olarak kabul etmeye ve Rusya’nın Kırım Tatar halkına uyguladığı baskıları kınamaya davet etmek yönünde aldığı kararı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Ukrayna’nın halkımıza desteğini gösteren bu karar, halkımızın uzun yıllardır sürdürdüğü hak mücadelesinde elde edilmiş önemli bir kazanımdır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Bütün bu olumlu gelişmelerin yeni çalışmaların ve işbirliklerinin önünü açacağını düşünmekteyiz. Bu şekilde, Kırım Tatar Millî Meclisi’nin uzun zamandan beri talep ettiği Ukrayna Anayasası’nda Kırım Tatar halkının ve Kırım’ın statüsünün yeniden tanımlanması çalışmalarının hız kazanacağını ümit etmekteyiz. Sizin daha önce de belirttiğiniz şekilde, bu konuların tarafınızdan incelenmesi ve Ukrayna Yüksek Şurası’na getirilmesi, baskı ve zulme uğramış Kırım Tatarlarının Ukrayna’dan beklentilerinin en başında gelmektedir. Halkımızın yerli halk olmaktan kaynaklanan haklarının Ukrayna Anayasasında yapılacak düzenlemelerle garanti altına alınmasının, Kırım Tatarlarının rehabilitasyonu, sürgün yerlerinde yaşamakta olan insanlarımızın vatanlarına dönüşleri ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün yeniden tesisi için çok önemli bir adım olacağına inanmaktayız.

Bütün siyasi hareketlerini inandıkları evrensel insanlık değerleri ve uluslararası hukuk normları çerçevesinde düzenleyen biz Kırım Tatarları doğru ve haklının yanında olmaya her zaman devam edeceğiz. En derin saygılarımızı sunarız.

Kırım Derneği Genel Merkezi Yönetim Kurulu adına,
Mükremin ŞAHİN
Genel Başkan


Kırım Derneği Genel Merkezi
Ukrayna
Volodımır Zelenskiy