Karaçay Türklerinin vatanlarından sürgün edilişinin 78. yıl dönümü

Güncel
Ömer Kaya
02 Kasım 2021, 12:10
Ömer Kaya
02 Kasım 2021, 12:10

Kafkasya’nın yerli halkı Karaçay-Malkar Türklerinin, Stalin rejimi tarafından sürgün edilişinin bugün 78. yıl dönümü. Aradan geçen yıllar yaşanan acıları ve vatan toprağına duyulan hasreti hiç bir zaman dindirmedi.

Tarihi soykırımlarla ve katliamlarla dolu olan Sovyetler Birliği diktatörü Josef Stalin’in emriyle, 78 yıl önce bugün 2 Kasım 1943’te Karaçay Türkleri vatanlarından sürgüne yollandı. Karaçay-Malkar Türkleri, İkinci Dünya Savaşı’nın tüm hızıyla devam ettiği günlerde, Sovyet hükumetine karşı ihanet, vatan hainliği ve düşmanla işbirliği suçlamalarıyla ata yurtlarından koparılarak, Orta Asya ve Sibirya’ya sürüldü.

2-5 Kasım 1942 tarihinde SSCB Yüksek Kurulu emriyle SSCB’nin NKVD (İçişleri Halk Komiserliği) ordusu Karaçay-Malkar halkını ana vatanından sürdü. Sürgünün güç desteği için 53 bin 327 silahlı kişiden oluşan Kızıl Ordu askeri birlikleri görev aldı. Sovyet resmi kurumlarının verilerine göre o dönemde 69 bin 267 Karaçay-Malkar sürgün edildi.

2 Kasım 1943’te Karaçaylıların yaşadığı sürgün felaketi, 8 Mart 1944’te onların kardeş halkı Malkarlıların da başına geldi.

“İNSANLIK TARİHİNİN EN BARBAR DÖNEMİ”

Bugün yaşayan birçok insanın yakınlarının dahi hayatlarını kaybetmesinden sorumlu katil Stalin, yaklaşık 20 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Diktatörlüğü süresince acımasız katliamların uygulayıcısı olarak bilinen katil lider Stalin hakkında tarih kitaplarına şöyle yazıldı:

“Stalin Sovyetler’in mutlak diktatörü olmak için kalburüstü komünistlere karşı kanlı bir katliam başlattı. Stalin devri o kadar vahşiyane ve kanlı geçiyordu ki , bu korkunç zulüm hareketinin ‘İnsanlık tarihinin en barbar dönemi’ olduğunu bizzat önceki Sovyetler Birliği Hükümet Başkanı Kuruşçev itiraf etmişti.”https://www.youtube.com/embed/2MP99eucn1k?feature=oembed

KARAÇAY TÜRKLERİ

Karaçay-Malkar Türkleri, günümüzde ata yurtları Kafkasya’da ve bunun dışında savaşlar ve sürgünler sebebiyle dağıldıkları pek çok ülkede, Türkiye’de, Kazakistan’da, Kırgızistan’da, Özbekistan’da, Suriye’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşamakta olan, anadilleri Türkçe’nin tarihi bir lehçesi olan Kuman-Kıpçak diline dayanan, etnik ve sosyal yapıları, kültürleri ile Kafkasya’nın ayrılmaz bir parçası olan bir Türk boyu ve Kafkasya halkıdır.

Kökleri Kafkas Dağları’nın eski yerli kavimlerine ve bu kavimlerin meydana getirdiği milattan önce 3 binli yıllara dayanan Koban kültürü dönemine kadar uzanırken, günümüzden 2.500 yıl kadar önce kuzeydeki Avrasya bozkırlarından gelen atlı göçebe savaşçı kavimlerle yaşanan karışma ve bütünleşme neticesinde Karaçay-Malkar halkı Kafkasya’nın merkezinde, yüksek dağlarla çevrili derin vadilerde bir Türk dili konuşan Kafkasya halkı olarak ortaya çıkmıştır.

Karaçaylılar Kafkasya’dan sürülen ilk halktır. Onları Çeçen-İnguşlar ve Malkarlılar takip etmiştir.