Harvard Üniversitesi'nin düzenlediği bilimsel kongrede Kırım Sanat Tarihi sunumu

Güncel
Ömer Kaya
03 Aralık 2021, 20:54
Ömer Kaya
03 Aralık 2021, 20:54

Harvard Üniversitesi İtalyan Rönesansı Çalışmaları Merkezinin ( I TATTI) 3 Aralık 2021’de Floransa’da düzenlediği bilimsel araştırma kongresinde, Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nicole Kançal Ferrari tarafından Kırım Sanat Tarihi konulu bildiri sunuldu.

İtalya’nın Floransa kentinde faaliyet gösteren Harvard Üniversitesi İtalyan Rönesansı Çalışmaları Merkezi (The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies) tarafından “The Land Between Two Seas: Art on the Move in the Mediterranean and the Black Sea 1300-1700” başlıklı bilimsel kongre düzenlendi.

Kongrede, Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nicole Kançal Ferrari tarafından Kırım Sanat Tarihi konulu “Transcultural Ornamentation and Heraldic Symbols in Early Modern Crimea and the Northern Black Sea (XIIIth – XVIth Centuries” başlıklı bildiri sunumu gerçekleştirdi.

Dr. Nicole Kançal Ferrari, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kırımlı ile beraber Kırım’daki Kırım Tatar (Türk-İslâm) Mimarî Yadigârları adlı dev bir çalışmaya imza atmıştı. Kırım’da günümüzde ayakta kalabilen Kırım Tatar mimarî eserlerinin tam bir dökümünü vererek, bunları tek tek bütün yönleriyle ilmî olarak tanıtan Kırım’daki Kırım Tatar (Türk-İslâm) Mimarî Yadigârları adlı dev çalışma Ekim 2016’da Ankara’da yayımlanmıştı. Türkiye ve Kırım’dan karma bir akademik heyet tarafından kaleme alınan kitap, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından basılmıştı. Eserin yazarları şöyleydi; Prof. Dr. Hakan Kırımlı, Nicole Kançal-Ferrari, Gökçe Günel, Nariman Abdülvaap, merhum İbraim Abdulla, Safiye Eminova ve Gülşen Dişli.

Nicole Kançal Ferrari’nin ayrıca doktora çalışması olarak hazırladığı “Kırım’dan Kalan Miras HANSARAY” adlı eseri bulunuyor.