Gültekin Yıldız, Kara Hara Harp Okulu Dekanlığına atandı

20 Haziran 2020, 13:36

Prof. Dr. Gültekin Yıldız, Milli Savunma Üniversitesi Kara Hara Harp Okulu Dekanlığına atandı.

Yıldız, atanmasını sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: “Kuruluşundan beri mesai sarf ettiğim Millî Savunma Üni. çatısı altında Şanlı Harbiye’de, M. Kemal Atatürk başta olmak üzere aralarında dedem, dostlarım ve öğrencilerimin de bulunduğu binlerce Türk subayının yetiştiği KHO’nda dekan olarak milletimize hizmet şerefine layık görüldüm.”

“BU BÜYÜK MESULİYETİ HAKKIYLA TAŞIMAYA GAYRET EDECEĞİM”

“On senedir vaktinin büyük kısmını askerî öğretim kurumlarında geçirmiş ve Harbiye’nin uzun tarihindeki dönüşüme âşina bir akademisyen olarak, bu büyük mesuliyeti hakkıyla taşımaya gayret edeceğim. İyi dileklerde bulunan bütün millet, vatan ve Harbiye sevdalılarına müteşekkirim.
Eskiden de olduğu gibi, MSÜ Kara Harp Okulu’nda askerî eğitimlerin tamamı Okul Komutanı gözetiminde Öğrenci Alay Komutanlığı uhdesindedir. Dekanlığın görevi, 1974 yılında 4 seneye çıkarılan lisans programları ve diğer bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütmektir.”

ARAŞTIRMA ESERLERİ VE ÇEVİRİLERİ

“Osmanlı Devleti’nde Askeri İstihbarat (1864-1914)”, “Neferin Adı Yok”, “Osmanlı Askeri Tarihini Araştırmak: Yeni Kaynaklar Yeni Yaklaşımlar”, “Osmanlı Askeri Tarihi (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 1792-1918) / Dünya Savaş Tarihi”, “Osmanlı Askeri Tarihi”, “Kırım Harbi’nde Silistre Müdafaası 1853-54 Tuna Seferi – Ferik Ahmed Muhtar Paşa” ve “Mapusane-Osmanlı Hapishanelerinin Kuruluş Serüveni (1839-1908)” adlı eserleriyle tanınan Yıldız’ın Carl Schmitt’in “Tarih ve Siyaset Üzerine İki Deneme” ile “Kara ve Deniz” adlı çalışmalarının çevirileri de bulunuyor.

dekanlık
Gültekin Yıldız
Kara Harp Okulu
Bunlara da bakın: