Eskişehir’de gençlik kurultayı: 21. Yüzyılda Türk Dünyasının Medeniyet Ufku

Haberler
Mehmet Berk Yaltırık
01 Mart 2019, 20:12
Mehmet Berk Yaltırık
01 Mart 2019, 20:12

Eskişehir Türk Ocağı Gençlik Kolları tarafından 3-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında 21. Yüzyılda Türk Dünyasının Medeniyet Ufku” adı altında 6. gençlik kurultayı düzenlenecek.

Kurultaya bildiri ile katılım için 14 Nisan 2019’a kadar duyurulan başvuru formunu doldurarak millimefkuremektebieskisehir@gmail.com adresine gönderilmesi gerekiyor.

Etkinliğe katılım şartları ve diğer bilgiler şöyle:

Amaç: Türk dünyasının mevcut sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin oluşturulması ve tartışılması temel amaçtır.

Kapsam: Kurultayda sunulacak bildiriler Coğrafya, Çevre, Dil ve Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Hukuk, İktisat, İlahiyat, Mimarlık, Sağlık, Sanat, Sosyoloji, Tarım, Tarih gibi alanlara ait olmak üzere Türk Dünyasının asrımızdaki sorunları, bu sorunlara çözüm önerileri ve Türk dünyasının geleceğini konu edinen içerikler odağında hazırlanmalıdır. Kurultayın ana teması “Türk Dünyasının asrımızdaki sorunları, bu sorunlara çözüm önerileri ve Türk dünyasının geleceği” olduğundan bu hususları konu edinmeyen bildiri başvuruları kabul edilmeyecektir.

Önemli Tarihler:
a. Kurultay Duyurusu: 26 Şubat 2019
b. Bildiri Özetlerinin Gönderileceği Son Tarih: 14 Nisan 2019
c. Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 21 Nisan 2019
d. Kurultay Programının İlanı: 25 Nisan 2018
e. Kurultay Tarihleri: 4 – 5 Mayıs 2019
f. Bildiri Tam Metin Gönderimi Son Tarihi: 31 Mayıs 2019

Başvuru Şekli: EK-1’deki Başvuru Formu doldurulduktan sonra 14 Nisan 2019 tarihine kadar millimefkuremektebieskisehir@gmail.com adresine bildiri özeti ile birlikte gönderilmelidir. Bildiri özetleri amaç, yöntem, kapsam, yararlanılan kaynaklar, muhtemel bulgular gibi hususları içine alacak şekilde en az 200, en fazla 400 kelime olarak hazırlanmalıdır. Bilim Kurulu’nun uygun gördüğü bildiri özetleri ilan edilecektir.

Ulaşım ve Konaklama: Eskişehir’e geliş ve dönüş masrafları katılımcılara, kurultay süresince konaklama ve yemek giderleri Eskişehir Türk Ocağı’na aittir.

Bildiri Tam Metinleri: Tam metinlerin yazımında EK-2’deki kurallara uyulmalıdır. Kurultay sonrasında gönderilen bildiri tam metinleri Bilim Kurulu tarafından incelenecek, uygun görülenler e-kitap olarak yayımlanacaktır.

İletişim:

Adres: Eskişehir Türk Ocağı, Dede Mahallesi, Sivrioğlu Sokak, Nu: 2, Odunpazarı/ESKİŞEHİR

Tel: 0222.221.41.41 – 0531.783.62.65

E-posta: millimefkuremektebieskisehir@gmail.com