"Ermenistan’ın iki yüzlü tavrı ve saldırgan sakat tutumu şaşırtıcı değil"

16 Temmuz 2020, 10:41

Türk Dışişleri tarafından Ermenistan Dışişleri Bakanlığının 15 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı açıklamalara yönelik çok sert uyarıların yer aldığı bir yazılı açıklama ile yanıt verildi.

“TÜRKİYE’YE YÖNELİK RİYAKAR BİR KARALAMA GAYRETİNDE”

Türkiye Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik mütecaviz eylemlerini örtmek için şimdi de Türkiye’ye yönelik riyakar bir karalama gayretine kalkıştığına dikkat çekilerek, “Azerbaycan topraklarında yıllardır gayri meşru bir işgal sürdüren Ermenistan’ın bu iki yüzlü tavrı, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın tesisinin önündeki asıl engelin kim olduğunu da açık ve net olarak gözler önüne sermektedir.” ifadeleri kaydedildi.

Açıklamada Ermenistan’ın bağlamından kopuk itham ve iftiralar ile dış siyaset yapmasının ne bölgeye ne Ermenistan’a yarar getirmeyeceğine vurgu yapıldı.

“SALDIRGAN SAKAT TUTUMU ŞAŞIRTICI DEĞİL”

Açıklamanın devamında şu ifadeler kaydedildi:

“Bu yaklaşım, kimliğini tek taraflı bir tarih anlayışından sadece husumet çıkararak oluşturan ve uluslararası hukuka aykırı saldırganlığını meşru göstermeye çalışan bir zihniyetin tezahürüdür. Saldırgan milliyetçiliği körükleyen bu sakat tutum üzücüdür, ancak şaşırtıcı değildir.

“ÇÖZÜMLERİN PARÇASI OLMAYI ÖĞRENMELERİ LAZIM”

Ermenistan makamlarının akıllarını başlarına almaları ve Güney Kafkasya’da sorunların değil, çözümlerin parçası olmayı bir an önce öğrenmeleri lazımdır.”

Azerbaycan
Ermenistan
Bunlara da bakın: