Elmira Ablâlimova: “Han Camii’nin tarihi değeri yok edildi!”