Salgın nedeniyle kapatılan işyerlerinin vergi ödemeleri ertelendi

Ekonomi
Ozan Barış Erim
25 Ocak 2021, 10:01
Ozan Barış Erim
25 Ocak 2021, 10:01

Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan işyerleri için mücbir sebep kararı alındı. Karar kapsamında, kapatılan işyerlerinin vergi ödemeleri ertelendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan işyerleri için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “mücbir sebep” kararı alınarak, vergi ödemeleri ertelendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine ve faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin, 1 Aralık 2020 tarihi ila alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulundu.

İŞYERİNİN ANA FAALİYET ALANI DİKKATE ALINACAK

Öte yandan, Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla birinci fıkradaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacak.