Gübretaş'ın milyar dolarlık altın keşfi resmen teyit edildi!

Ekonomi
Ozan Barış Erim
20 Ocak 2021, 16:15
Ozan Barış Erim
20 Ocak 2021, 16:15

Gübretaş’ın Bilecik’teki altın madeni ile ilgili bilgiler Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu tarafından da teyit edildi. Şirketin konu ile ilgili KAP’a verdiği açıklamada, “Kamuoyu ile paylaşılan maden kaynak ve rezervine ilişkin tüm bilgiler UMREK yetkin kişilerince de teyit edilmiştir” diye bildirildi.

Gübretaş’ın Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili kamuoyu ile paylaştığı bilgiler Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından da teyit edildi. Gübretaş, bilgilerin UMREK tarafından teyit edildiğine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıklamada bulundu. Gübretaş’tan KAP’a yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Bilindiği üzere Şirketimizin 07.12.2020 tarihli KAP açıklamasında, Şirketimize ait Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan 82050 nolu ruhsat kapsamı maden sahası ile ilgili verilerin bağımsız bir değerlendirme şirketince değerlendirilerek uluslararası standartlara göre raporlanması konusundaki çalışmalar hakkında bilgi  verilmiş ve bu çalışmalar kapsamında hazırlanan maden kaynak ve rezerv tahmin sonuçlarına ilişkin açıklama kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Yine aynı açıklamada, bahsi geçen çalışmaların Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarına  uygun olarak, UMREK tarafından yetkilendirilen yetkin kişilerce değerlendirilmesi ve UMREK Koduna uygun raporun hazırlanması sürecinin  de devam ettiği bildirilmişti.

Halihazırda UMREK yetkin kişilerince yapılan çalışmalar tamamlanmış olup Şirketimizce 07.12.2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan maden kaynak ve rezervine ilişkin tüm bilgiler UMREK yetkin kişilerince de teyit edilmiştir. Bu kapsamda yetkin kişilerce onaylanan UMREK tablosu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.

Şirketimizce yapılan muhtelif açıklamalarda da ifade edildiği üzere, Şirketimizce işletilmesi kararlaştırılan Söğüt Altın Madeni Projesine ilişkin teknik çalışmalar sürmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”