Kırım Ailesi’nden Ukrayna toplumuna Kırım Tatar kültürünü tanıtmayı amaçlayan eğitim projesi

Kırım Ailesi’nden Kırım Tatarlarını Ukrayna toplumuna tanıtmayı amaçlayan eğitim girişimi