"Dünya Kırım Tatar Kongresi, vatanımız Kırım’ın Rusya tarafından işgalini tanımamış ve asla tanımayacaktır"

Diaspora
Mehmet Berk Yaltırık
10 Ekim 2020, 19:07
Mehmet Berk Yaltırık
10 Ekim 2020, 19:07

Dünya Kırım Tatar Kongresi (DQTK)  düzenlediği idare heyeti toplantısının ardından aldığı kararların yer aldığı sonuç bildirgesini yayımladı.

DQTK’nın 3 Ekim 2020’de video konferans aracılığıyla gerçekleştirdiği idare heyeti toplantısında aldığı kararlar, 10 Ekim 2020’de duyuruldu.

Kararların yer aldığı netice beyannamesinin tam metni şöyle:

DQTK: KIRIM TATARLARI KENDİLERİNE VERİLEN SÖZÜN YERİNE GETİRİLMESİNİ BEKLEMEKTEDİR

“Dünya Kırım Tatar Kongresi, vatanımız Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından işgalini tanımamış ve asla tanımayacaktır. Bu meyanda Dünya Kırım Tatar Kongresi, uluslararası hukuk kural ve ilkeleri gereği işgal altındaki Kırım’ın işgalci devlet tarafından terk edilerek Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması ve egemenliğinin tekrar tesisi için her platformda diğer dostlarıyla birlikte hareket etmek konusunda sarsılmaz bir kararlılığa da sahiptir.

Bununla birlikte, 18 Mayıs 1944 Sürgün ve Soykırımını yaşayan halkımızın sürgün yerlerinden vatanlarına dönmeye başladığı yıllardan beri ve hususen Ukrayna Cumhuriyetinin bağımsızlığını kazanarak egemen bir devlet olmasından bu yana tarihî ve aslî vatanlarında yaşayan Kırım Tatarlarının vatana dönüş sonrası rehabilitasyonu, yerleşim yerlerine tarihî ve gerçek adlarının yeniden verilmesi ve Kırım Tatar halkının yerli ve aslî halk olarak statüsünün belirlenmesine yönelik kanunlar ve diğer yasal düzenlemeler ne yazık ki halen hayata geçirilmemiştir.

Keza, Dünya Kırım Tatar Kongresi’nin 31 Temmuz-2 Ağustos 2015 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da yapılan Genel Kurul toplantısında dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Ukrayna Dışişleri Bakanı tarafından okunan mesajında yer alan “Kırım Tatar halkına özerklik” sözü, bir “devlet sözü” olarak artık tarihî kayıtlarda yer almaktadır ve vatanda ve diasporada yaşayan bütün bir halk bu devlet sözünün hayata geçirilmesini beklemektedir.

Bu nedenle, bütün bu kapsamda ilgili bütün tarafların dikkatini bir kez daha çekmek gayesiyle Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Kurulu’nun oybirliği ile kabul etmiş olduğu Netice Beyannamesi’nde yer alan aşağıdaki hususları hatırlatmak isteriz:

            1-Kırım, Kırım Tatarlarının aslî ve tarihî vatanıdır.

            2-Kırım Tatar halkı vatanda ve diasporada yaşayanlar ile birlikte bir bütündür ve ilelebet bu bütünlük muhafaza edilecektir.

            3-Kırım’ın ve onun tarihî, aslî ve yerel halkı olan Kırım Tatarlarının kaderini belirleme hakkı yalnızca Kırım Tatar halkına aittir.

            4-Kırım’ın kaderi konusunda onun tarihî, aslî ve yerel halkı Kırım Tatarlarının iradesine aykırı hiçbir eylem ve karar Kırım Tatar halkı tarafından kabul edilemez.

            5- Dünya’daki bütün Kırım Tatarları, vatanları Kırım’da kendi özyönetiminde, insan haklarına saygı, hukuk ve demokrasinin üstünlüğü, ırk, milliyet, din, dil, cinsiyet ve sair diğer her türlü ayrımcılığa karşı olma ilkeleri çerçevesinde barış, huzur ve refah içinde yaşama hakkına sahiptir.

            6-Kırım Tatar halkını yok etme kastıyla tarih boyunca ve bugün hareket edenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanarak cezalandırılmaları ve Kırım Tatar halkının zararlarının tazmin edilerek adalet sağlanmalıdır.

            7-Rusya Federasyonu tarafından gerçekleştirilen hukuk dışı ve kanun tanımaz işgalin derhal sona erdirilmesi ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün tekrar tesis edilmesi konusunda gerekli tüm tedbirler derhal hayata geçirilmelidir.

            8- Ukrayna’nın yeni Anayasası’nda Kırım Tatarlarının Kırım’daki özyönetim, millî ve kültürel özerklik ve kendi kaderini tayin hakkını tanıyan kurallara yer verilmelidir.

Yukarıda hatırlatılan Netice Beyannamesi’nin ilk 8 maddesinden hareketle; Kırım Tatarlarının vatana dönüş sonrası rehabilitasyonu, yerleşim yerlerine tarihî ve gerçek adlarının yeniden verilmesi ve Kırım Tatar halkının yerli ve aslî halk olarak statüsünün belirlenmesine yönelik kanunlar ve diğer yasal düzenlemelerin artık vakit kaybedilmeksizin yürürlüğe konulması; uluslararası hukuk ve anayasal düzenlemelerle güvence altına alınmış, millî teritoryal (topraklı) özerklik kavramına bütün tanımlamaları ile uygun, Kırım’ın ve onun tarihî, aslî ve yerel halkı olan Kırım Tatarlarının kaderini belirleme hakkının yalnızca Kırım Tatar halkına ait olduğunu hüküm altına alan Kırım’da Kırım Tatarlarının millî teritoryal (topraklı) özerkliğini gerçek anlamıyla tesis edecek anayasa değişikliği taleplerimizi yenileyerek, ısrarla ve kararlılıkla vurguluyoruz.

Bu itibarla, Kırım ve dünyanın neresinde olursa olsun Kırım Tatarlarıyla ilgili her konuda halkımızın özyönetim organları olan Kırım Tatar Millî Kurultayı ve Kırım Tatar Millî Meclisi’nin halkımız adına karar almaya ve söz söylemeye yetkili olduğu, Dünya Kırım Tatar Kongresi’nin de işgalden önce oluşan Kurultay ve onun seçmiş olduğu Kırım Tatar Millî Meclisi’yle sarsılmaz bağlarla bağlı olduğunu bir kez daha ilgili tüm taraflara ilan ederiz.”