Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Bayar, önemli açıklamalarda bulundu

09 Aralık 2019, 20:33

Rus işgali altında bulunan Kırım’ın işgale karşı direnişin en önemli aktörlerinden olan Dünya Kırım Tatar Kongresinin (DQTK) Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar, işgale ilişkin sosyal medyadan önemli açıklamalarda bulundu.

İşgalci Rusya’nın işbirlikçileri kullanarak tezgahladığı oyunlara dikkat çeken Bayar, Kırım Tatar diasporasının mücadelesinde başarıya ulaşması için atılması gereken adımlara da değindi. Bayar, Rusya’nın yeni stratejisine karşı ulusal ve uluslararası alanda medya ve enformatik, diplomatik ve yarı diplomatik, resmi, yarıresmi ya da gayriresmi platformlarda Kırım Tatar diasporasının tecrübe, birikim ve gücüne dayalı daha aktif ve etkin stratejilerin, proje ve programların geliştirilmesinin Kırım Tatar milli hareketi için zorunlu olduğunu kaydetti.

Bayar gerçekleştirdiği açıklamada şunları bildirdi:

“Kırım’da Rus işgalinin başladığı günden bu zamana geçen altı yıla yakın sürede Kırım Tatar diasporasının ehemmiyeti dikkat çekicidir. Özellikle altını çizmek gerekir ki:

-Şubat 2014’te gerçekleşen işgalin uluslararası hukuka aykırılığı ve işgalin asla tanınmayacağına dair ilk kurumsal tepki Türkiye’deki Kırım Tatar diasporası tarafından verilmiştir.

-İşgale karşı tepkiler ve çalışmalar yine ilk kez Türkiye’de meydanlara ve salonlara taşınarak somutlaştırılmış; böylelikle Türk ve dünya kamuoyunun dikkati çekildiği gibi devletlerin de işgale reaksiyonunda belirleyicilik sağlanmıştır.

-Bu tepki bilahare Kırım Tatar Millî Kurultayı ve Kırım Tatar Millî Meclisi kararları ile millî hareket ilkelerini kabul eden Türkiye’deki bütün Kırım Tatar sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren platformun hayata geçirilmesi ile operasyonel hale gelmiştir.

-2015 yılında toplanan Dünya Kırım Tatar Kongresi ile bütün dünyadaki Kırım Tatar sivil toplum kuruluşlarının Kurultay ve Meclis’e desteği sağlanmış; işgale karşı mücadele dünya çapına yaygınlaştırılmıştır.

Bu esaslar çerçevesinde diaspora Kırım’daki işgalin sonlandırılması, işlenen insan hakları suçlarının dünyaya duyurulması, millî ve kültürel varlıklara saldırıların önlenmesi, insanî ve sosyal yardımların koordinasyonundan bulundukları ülkelerde yoğun şekilde devam eden işgalci Rus propagandasına karşı enformasyon alanında mücadeleye kadar çok geniş bir yelpazede mücadelesini sürdürmektedir.

Görünen o ki Rusya Federasyonu, Kırım Tatar diasporasının bu etkin mücadelesinin farkındadır ve buna karşı da tedbirler almaktadır. Son zamanlarda diasporada itibarı denizde kum tanesi kadar dahi olmayan Rusya yanlısı şahısları uluslararası toplantılara götürerek ‘Kırım Tatar diasporasının işgali tanıdığını ve Rusya’ya müteşekkir olduğunu’ belirten açıklamalar yaptırtmaları buna en açık delildir. Böylelikle işgalci Rusya, ahlaksızlığını diaspora üzerinden de sürdürerek uluslararası alanda işgalin tanınmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Rusya’nın bu yeni stratejisine karşı ulusal ve uluslararası alanda medya ve enformatik, diplomatik ve yarı diplomatik, resmî, yarıresmî ya da gayriresmî platformlarda Kırım Tatar diasporasının tecrübe, birikim ve gücüne dayalı daha aktif ve etkin stratejilerin, proje ve programların geliştirilmesi Kırım Tatar millî hareketi için hayatî derecede zorunludur.

Kırım Tatar diasporası, vatan Kırım için mücadelesine yılmadan devam edecektir. Ancak, diasporanın ahlaksız Rus işgaline karşı mücadelesi, fikir ve görüşleri; Kurultay ve Meclis’e desteği her türlü uluslararası ve yerel platformda güçlü bir şekilde dünyaya ilan edilmeli; uluslararası toplantılarda diaspora temsilcilerine mutlaka yer verilmeli ve enformatik savaşta diaspora katkısı katiyyen göz ardı edilmemelidir”

Bunlara da bakın: