Dünya Bankası Orta Asya’yı hem ekonomi hem eğitim krizi için uyardı

10 Ağustos 2020, 21:09

Dünya Bankası, Çin’den yayılarak dünya ekonomisini ve sistemini alt üst eden koronavirüs salgınının ardından Orta Asya’da çok yönlü derin bir kriz öngörüyor.        

Raporda, koronavirüs salgınının Orta Asya’da, eğitim ve sosyo-ekonomik kalkınma üzerinde uzun vadede olumsuz bir etki yaratacağı bunun da bölge ekonomisinin dengesini bozarak krize sebebiyet vereceği ifade ediliyor.

Bölge ülkelerinde öğrenciler ve gençler toplam nüfusun neredeyse yarısını oluşturuyor.  Salgın dolayısıyla daralan ekonominin getireceği kriz, genç neslin gelecekteki gelirlerini tehdit ediyor. Salgın sürecinde alınan tedbirler nedeniyle okula gidemeyen ve dijital eğitim yöntemleri ile de okuma, yazma ve matematik becerilerini topluma etkin bir şekilde katılmak için kullanamayan öğrencilerin gün geçtikçe büyük bir kitle oluşturacağı tahmin ediliyor.

ORTA ASYALI ÖĞRENCİLER EĞİTİMDE AVRUPA’DAN BİR YIL GERİDE

Koronavirüsten önceki dönemde bile Orta Asya’da eğitim çalışmaları, yoksulluk ve düşük gelirli ailelerden gelen öğrencilere eşit fırsatlar sağlamak ve entegrasyonu teşvik etmek gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya karşıyaydı. Dünya Bankası’na göre, bölgedeki öğrenciler eğitim müfredatını Avrupa’daki ​​yaşıtlarından 1,5 yıl geriden takip ederken,. Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü’nün (PISA) uluslararası öğrenci değerlendirme programına göre, bölgedeki birçok öğrenci işlevsel okuryazarlıkta zaten kötü performans gösteriyordu.

Dünya Bankası raporunda, farklı gelirlere sahip ailelerden gelen öğrencilerin aldıkları eğitim arasında önemli farklar olduğu belirtilirken PISA’ya göre, Kazakistan’daki en fakir ailelerin çocukları eğitimde akranlarından bir yıl geride kalırken, Kırgızistan’da bu fark 2,5 yıla çıkıyor.

Koronavirüs salgınının eğitim sisteminede yaptığı tahribatın etkisi yalnızca Orta Asya’da 44 milyar dolarlık ekonomik kayıp dahil on yıllar boyunca kendini gösterecektir.

ÜLKELERDEN EĞİTİM BÜTÇELERİNDEN KISITLAMA YAPILMAMASI İSTENİYOR

Dünya Bankasının Orta Asya eğitim uzmanlarından Ayşa Waud, konuya dair yaptığı açıklamada geleceğe dair karamsar bir tablo çizerek umutsuzluğa kapılmamak gerektiği görüşünü savundu. Waud, yapılması gereken konulara dair gözlemlerini şöyle anlattı:

”Dünya Bankası, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli planlar geliştirirken özellikle eğitim kalitesine odaklanmalı. Ülkelerden, eğitim için ayırdıkları bütçeleri korumaları ve kısıntıya gitmemeleri istenmeli, uzaktan eğitimin kalitesinin artması, eğitim programlarında esneklik sağlaması ve sadece bilgiye değil, aynı zamanda kapasite ve yeterliliğe de odaklanılması tavsiye edilmeli. Okulların kapanmasından ciddi şekilde etkilenen öğrenci ve öğretmenlerin dijital becerilerinin geliştirilmesi sağlanmalı ve öğretmenlerin çeşitli uzaktan eğitim platformları vasıtasıyla öğrencilerle etkileşimde bulunmaları için daha fazla fırsat yaratılmalıdır.”

Dünya Bankası
Orta Asya
Orta Asya Eğitim
Orta Asya Kriz
Bunlara da bakın: