Dokuzuncu Kırım Tatar gençlik kurultayının sonuç bildirgesi

Diaspora
Mehmet Berk Yaltırık
27 Mayıs 2019, 22:43
Mehmet Berk Yaltırık
27 Mayıs 2019, 22:43

Ankara’da 20-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 9’uncu Kırım Tatar Gençlik Kurultayının sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede Kırım Tatar kültür ve dilinin korunmasına yönelik hareket edileceği ilan edilerek, bu fikir platformunun aldığı kararlar duyuruldu.

Alınan ve ilan edilen kararların tam metni şu şekilde:

“KIRIM TATAR SÜRGÜNÜNÜ SOYKIRIM OLARAK KABUL EDİYORUZ”

“Biz; 2019 yılı Mayıs 20-23 günleri Ankara’da gerçekleştirilen 9’uncu Kırım Tatar Gençlik Kurultayına katılan Vatan Kırım, Türkiye, Ukrayna, Romanya, Litvanya, Almanya ve Polonya diasporalarının çeşitli bölgelerinden gelen yüzden fazla Kırım Tatar Gençlik vekilleri ve misafirleri şunu ilan ediyor:

1-Dünyadaki bütün Kırım Tatarlarının yegane ana vatanı Kırım’dır ve her Kırım Tatarının vatanda barış şartları altında yaşama hakkı vardır.

2-Bizler, 1783 yılından başlayıp asırlarca devam eden göç ettirme siyasetini, 18 Mayıs 1944 sürgünlüğünü ve halkımızın medeniyetini yok etmek maksadıyla yapılan bütün hareketleri soykırım-genosid olarak kabul ediyoruz.

3-Milletimizin bağımsız oylarıyla belirlenen Kırım Tatar Milli Kurultayını ve Kırım Tatar Milli Meclisini, Kırım Tatarlarının yegane temsil ve karar organı olarak tanıyoruz.

4-Bizler Türk dünyasının ve İslam âleminin parçasıyız.

5-Bizler, bütün dünya halklarına, bağımsız, demokratik, insan hakları ve barış perspektifinden bakıyoruz.

6-Bizler, Kırım toprağında yaşayan hangi dinden ve milletten olursa olsun bütün halklara sevgi ve saygı duyuyoruz.

7-Bizler, Kırım Tatar dili ve medeniyetini ebediyen korumaya kararlıyız.

Bu fikirlere dayanarak 9’uncu Kırım Tatar Gençlik Kurultayı, gençlik faaliyetleri için şu kararları aldı;

1-Kurultayda sunulan bütün başlıkları gerçekleştirmek maksadıyla çalışacağız. Vekillerimizin oylarıyla belirlenen bir dizi başlıklar arasında sadece bizlerin gördüğü kısımlar gösterilmektedir. Başlıkla aşağıda kısa malumatla birlikte verilmektedir.

2-Vatan Kırım’da devam etmekte olan işgal hükûmetinin kararları neticesinde kaçırılan ve alıkonulan kardeşlerimizin en kıza zamanda serbest kalması için hali hazırda devam eden kampanyalara bütün insanları davet ediyoruz.

-Bu karar boyunca bu sonuç bildirgesiyle beraberlikte kabul edilen mektubumuzu Rusya hükûmetine, Ukrayna hükûmetine, Avrupa Parlamentosuna ve tüm insanlığa iletiyoruz.

3-Gençler arasında genel medeni faaliyetleri hayata geçirmek için uluslararası kuruluşları araştırmak ve projeler gerçekleştirilmesini uygun görüyoruz. İlgili kuruluşları bulanların ilgili proje sahiplerini haberdar etmelerini gerekli görüyoruz.

4-Alınan kararlarımızı fiiliyata geçirmek için bu kurultayımıza katılan vekillerin hepsi sorumludur.”