Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği'nden Pekin Kış Olimpiyatları protestosu

Diaspora
_QHA Ankara
23 Ocak 2022, 21:11
_QHA Ankara
23 Ocak 2022, 21:11

Doğu Türkistanlılar 23 Ocak 2022’de, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi önünde 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarına yönelik Boykot Çağrısı ve Basın Açıklaması toplantısı düzenlendi. Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği başkanı Tahir Gökbayrak, Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarına karşı boykot çağrısında bulundu.

Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği, Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği öncülüğünde 23 Ocak 2022 tarihinde, İstanbul Bakırköy’de bulunan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi önünde 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarına yönelik boykot çağrısı ve basın açıklaması toplantısı düzenlendi. Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği başkanı Tahir Gökbayrak, Pekin’de 4 – 24 Şubat aralığında gerçekleşecek olan Kış Olimpiyat Oyunlarına karşı boykot çağırısında bulundu. Gökbayrak, “Çin rejimi Doğu Türkistan’ı işgal edip, oranın asıl sahibi olan Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar gibi Müslüman Türkleri asimile etmek amacıyla, onları dini ve kültüründen mahrum yaşamaya zorlayarak soykırım işlemektedir. Ayrıca, Doğu Türkistan’da soykırım suçu işlemekte olan Çin rejimi 2022 Pekin Kış Olimpiyatları adı altında kış olimpiyatlarına ev sahipliği yaparak, uygulamakta olduğu soykırım suçunu meşrulaştırmaya çabalamaktadır.”dedi.

BASIN AÇIKLAMASI TOPLANTISINA ONLARCA VATANDAŞ KATILARAK İLGİ GÖSTERDİ

Pekin’de 4 Şubat başlanıp 24 Şubat’a kadar devam etmesi planlanan Kış Olimpiyat Oyunlarını boykot amacıyla gerçekleştirilen basın açıklaması toplantısına yüzlerce Doğu Türkistanlı ve Türk vatandaşları katıldı. Basın açıklamasında Türkiye ve İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkeleri ve sporcuları Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarına karşı boykota çağrıldı. Ayrıca Birleşmiş milletler, Avrupa Birliği, İslam İş birliği Teşkilatı, Türk Devletler Teşkilatı ve diğer tüm uluslararası kuruluşlarının Çin’deki soykırımın durdurulması için acilen hareket geçmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği başkanı Tahir Gökbayrak’ın okuduğu basın açıklama metni şöyle:

Türk-İslam dünyasının doğudaki kalesi konumunda olan Doğu Türkistan’da 1949 yılında Komünist Çin rejimi tarafından işgale uğradığından bu yana kan ve göz yaşı hiçbir zaman dinmedi. Çin rejimi Doğu Türkistan’ı işgal edip, oranın asıl sahibi olan Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar gibi Müslüman Türkleri asimile etmek amacıyla, onları dini ve kültüründen mahrum yaşamaya zorlayarak soykırım işlemekte. İşgalci Çin rejimi işlemekte olduğu insanlık suçlarıyla Doğu Türkistan halkını yer yüzünden silme ya da asimile ederek Çinlileştirme amacına ulaşamayınca, toplu katliam, toplama kampları, kardeş aile projesi adı altında evlere Çinli memur yerleştirme politikası, Çocuk kampı, zorunlu çalıştırma ve köle işçilik, dini yaşamın engellenmesi, anadilin yasaklanması gibi soykırım uygulamalarıyla Doğu Türkistan halkını yıldırmaya ve hızlı bir şekilde asimile etmeye çalışmaktadır.

Çin rejimi Doğu Türkistan’da inşa etmiş olduğu Toplama kamplarında dönüşümlü olarak tutukladığı milyonlara karşı işkence, toplu tecavüz, beyin yıkama gibi savaş suçu işlemekle birlikte, zorunlu çalıştırmayla kendi ekonomisini canlı tutmayı hedeflemektedir. Çin rejimi tarafından yayınlanan Beyaz kapaklı kitapta Doğu Türkistan’da 8 milyonu aşkın Müslüman Türk’ün dönüşümlü olarak kamplara atıldığı zikredilmekte olup, kampta yaşanan facialar kamp tanıkları tarafından dünyaya duyurulmuştur.

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ SOYKIRIMI, DÜNYA ÜLKELELERİ KINIYOR

Doğu Türkistan’da yaşanmakta olan bu vahşet uluslararası arenada belirli ölçüde tepki çekmiş ve Türkiye’mizin de içinde bulunduğu 43 ülke BM’de Çin’i kınamıştır. Yaşanan facianın vahametini fark eden ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Litvanya, Kanada, Hollanda gibi ülkeler ise Çin’in Doğu Türkistan’da soykırım yapmakta olduğunu ifade etmiştir. ABD’de çıkartılan Uygur İnsan Hakları yasası ile Uygur Zorunlu Çalıştırma yasası da İngiltere’de kurulan Bağımsız Uygur Mahkemesinden çıkan soykırım kararı da Doğu Türkistan’da yaşanan vahşetin soykırım boyutuna ulaştığı gerçeğini gözler önüne sermektedir.

Doğu Türkistan’da soykırım suçu işlemekte olan Çin rejimi 2022 Pekin Kış Olimpiyatları adı altında kış olimpiyatlarına ev sahipliği yaparak, uygulamakta olduğu soykırım suçunu meşrulaştırmaya çabalamaktadır. İnsan Hakları, Barış gibi evrensel değerlerin sembolü olan olimpiyat oyunlarının İnsan haklarının tamamını ihlal edip, soykırım suçu işlemekte olan Çin’de gerçekleşmesi Doğu Türkistan STK’ları ve halkı olarak bizi derinden üzmekte ve kaygılandırmaktadır.

Biz Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyesi Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği olarak, Doğu Türkistan’da soykırım suçu devam ederken, Pekin’de gerçekleşecek olan olimpiyatlara katılmayı Çin’in zulüm ve soykırımına destek vermek olarak görmekteyiz ve duyarlı insanların da meseleyi bu şekilde görmesini temenni etmekteyiz.

Uluslararası arenada çalışma yapmakta olan pek çok insan hakları kuruluşları Çin’in Doğu Türkistan, Tibet, Hong Kong gibi bölgelerde insan haklarını ihlal ediyor ve Doğu Türkistan’da soykırım suçu işliyor olmasından dolayı 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarını boykot etme çağrısında bulunmaktadır.

Mezkûr çağrılar doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avusturalya, Japonya ve birçok Müslüman olmayan ülkelerin Çin rejiminin Doğu Türkistan’da uygulamakta olduğu soykırım suçu nedeniyle bu olimpiyata diplomatik boykot yapacağını açıklamış olması durumun vahametini ortaya koymaktadır.  Ancak Müslüman ülkeleri Çin’in Doğu Türkistan’da işlemekte olduğu soykırım suçuna sessiz kalarak bizleri derinden üzmekte ve yaralamaktadır.

Biz Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği ve tüm üye kuruluşları adına bu olimpiyatların zalim Çin’in başkenti Pekin’de yapılmasına duyduğumuz endişe ve kaygı dolaysıyla hür dünyadaki vicdanlı sporcuları bu soykırım olimpiyatlarını boykot etme çağrımızı yenilemekle birlikte Türkiye’miz dahil Türk – İslam ülkeleri başta olmak üzere barış ve insan hakları yanlısı tüm ülkeleri Soykırım olimpiyatını boykot etmeye çağırıyoruz.  Ayrıca BM, AB, İslam İşbirliği teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası kurum ve kuruluşları Çin’in Doğu Türkistan’da gerçekleştirmekte olduğu soykırım suçunu durdurmak için acilen göreve çağırıyoruz.