Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı!

Ekonomi
Ayyıldız Huri Kaptan
12 Mart 2021, 17:13
Ayyıldız Huri Kaptan
12 Mart 2021, 17:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen Ekonomik Reform Paketi’ni açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “istihsal, istikbal, istikbal” kelimelerinin altını özellikle çizdiğini belirterek “Türkiye’nin istihsal mücadelesini istiklal ve istikbal mücadelesi kadar önemli görüyoruz. İşte bu anlayışta tam da İstiklal Marşımıza yakışır şekilde ve aynı ruhla yaşadığımız devrin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz yeni yol haritasını milletimizle paylaşıyoruz.” dedi. Erdoğan, ayrıca ekonomik reform paketinde dar gelirli küçük esnafa yönelik bir vergi muafiyetinin de yer aldığını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi’nde “Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı”na katıldı. Burada, merakla beklenen Ekonomik Reform Paketi’ni açıklayan ve Türkiye’nin hedefinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde büyüme olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Tam da İstiklal Marşımıza yakışır şekilde ve aynı ruhla yaşadığımız devrin ihtiyaçlarına göre hazırladığımız yeni yol haritasını milletimizle paylaşıyoruz. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız.” dedi.

SALGINLA MÜCADELE

Çalışmaların özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunduğunu belirten Erdoğan, “Koronavirüsle mücadele sürecinde salgına rağmen Türkiye’yi diğer ülkelerden pozitif anlamda önemli şekilde ayrıştırdık” diye konuştu.
Salgın döneminde G20 ülkeleri arasında Çin’in ardından Türkiye’nin, ekonomisini büyüten iki ülkeden biri olduğunu söyleyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’nin her türlü farklı senaryoya hazırlıklı olduğunu ve hızlı hareket edebildiğini tüm dünyaya gösterdik. Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdük. G20 ülkeleri arasında ekonomisini reel olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olduk ve Çin’in ardından ikinci sırada yer aldık. Türkiye salgın sonrası özellikle bu dönemin ekonomik yapılanmasına uygun şekilde sürdürülebilir güçlü ve kaliteli büyümeyi mutlaka ama mutlaka yakalayacaktır.”

EKONOMİK REFORMLAR

Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklanıldığını kaydeden Erdoğan, “İstikrarı sürdürmek için makro politikalar yanında bir dizi yapısal tedbirin ve dönüşümün gerçekleştirilmesi şart. Harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu-özel işbirlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi hususları kapsayan yeni politikaları hayata geçiriyoruz. İlk reform alanımız, risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır. Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimini reform kapsamımıza aldık.” diye konuştu.

ERDOĞAN: HESAP VERİLEBİLİRLİĞİ ARTIYORUZ

Meclisin bütçe hakkının kapsamını genişletirken, şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılacağını ifade eden Erdoğan, “Bunun için 2 önemli politika değişikliğine gidiyoruz. Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alıyoruz. İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz.” dedi.

“KENDİ PARA CİNSİMİZLE BORÇLANACAĞIZ”

Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payının düşürüleceğini bildiren Erdoğan, “Bütçe sonuçlarını, politika gelişmelerini ve hedeflerimizi üç ayda bir Kamu Maliyesi Raporuyla milletimizle paylaşıyoruz. Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız.” diye ekledi.

ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ MÜJDESİ

Açıklanan ekonomik reform paketinde dar gelirli küçük esnafa yönelik bir vergi muafiyetinin de yer aldığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.” bilgisini paylaştı.

7/24 HİZMET VERECEK TÜRKİYE VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi kanunun düzenleneceğini belirterek, şunları söyledi:

“Vergi Usul Kanunu’nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncelliyoruz. Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz. 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kuruyoruz. Finans sektörünün kurumsal altyapısını geliştirmek için de bir dizi adım atıyoruz. Bu maksatla ülkemizin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezini yeniden yapılandırıyoruz. Elbette, reform belgelerimizle ilgili tenkitler olacaktır. Biz, yapıcı her türlü eleştiriyi dikkate aldık, alırız.”