Bulgaristan'da tarih dersi kitaplarında komünizm dönemi suçlu ilan edildi

16 Ağustos 2019, 16:59

Bulgaristan’da tarih dersi kitaplarında komünizm dönemi hakkında düzenlemelere gidildi.

Kırcaali Haber’e göre Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, “Yeni eğitim ve öğretim yılından itibaren öğrencilerin okuyacağı 10’uncu sınıf tarih ders kitaplarının hepsinde Bulgaristan’daki Komünist Rejimin Suçlu Beyan Edilmesi Hakkında Kanun’dan alıntı yapılmıştır” diye bildirdi.

Ders kitaplarının bazılarında 1944-1989 döneminde hüküm süren rejimin acımasız uygulamalarının yansıtılmadığı ortaya çıkınca haziran ayının başında düzeltme için geri gönderilmişti. Derslerdeki eksiklikler giderildi. Taslak ders kitaplarının Bakan tarafından onaylandığı ve bastırılacağı aktarıldı.

Vılçev, ”Ders kitaplarında komünist rejime karşı net bir tutum ortaya konulmuştur. Bu kitaplarda Bulgaristan’daki Komünist Rejimin Suçlu Beyan Edilmesi Hakkında Kanunu ve Ulusal Meclis tarafından kabul edilen sözüm ona “Soya Dönüş Süreci” olarak adlandırılan Bulgaristan’daki Türk ve Müslümanlara Yönelik Girişilen Zorunlu Asimilasyonu Kınama Bildirisi’nden alıntılar yapılmıştır” diye izah etti.

2000 yılında kabul edilen Bulgaristan’daki Komünist Rejimin Suçlu Beyan Edilmesi Hakkında Kanun’un dört maddesinde ülkenin ulusal felaketine yol açan, temel insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi, sisteme karşı çıkanlara terör vb. uygulamaların komünist rejimin suçlu ilan etmesine zemin hazırladığı belirtiliyor.

Geçen yılki ders yılının başında onaylanan yeni 10’uncu sınıf tarih dersi müfredatı ve ders içeriklerine “komünizm”, “siyasi baskı”, “Bulgaristan Halk Mahkemesi”, sözüm ona “Soya Dönüş Süreci”, “terör”, “saldırı”, “sovyetleştirme”, “kamulaştırma”, “tek partili rejim” ve “eğitim kampları” (toplama kampları) gibi yeni kavramlar dahil edildi.

Bulgaristan
komünizm
Bunlara da bakın: