BM Azınlıklar Forumu'nda Batı Trakya Türklerinin sorunları ele alındı

Güncel
Oğuzhan Batur
09 Mayıs 2019, 21:14
Oğuzhan Batur
09 Mayıs 2019, 21:14

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 6-7 Mayıs tarihleri arasında Brüksel’de Birleşmiş Milletler (BM) Azınlık Sorunları Özel Raportörü Prof. Fernand de Varennes tarafından ilk kez gerçekleştirilen BM Azınlıklar Sorunları 1. Bölgesel Forumu’na katıldı.

Millet Gazetesi’nin haberine göre BM Azınlıklar Sorunları Özel Raportörü Brüksel’de ilk bölgesel forumunu gerçekleştirdi. Azınlıkların eğitim hakkının tartışıldığı bölgesel forumda, Batı Trakya Türkleri azınlık okullarında eğitim sistemindeki sorunları aktardı.

Budapeşte merkezli Tom Lantos Enstitüsü’nün desteği ile düzenlenen, Avrupa Milletleri Federal Birliği’nin (FUEN) de ortak kuruluşlardan biri olarak yer aldığı foruma Batı Trakya Türk Azınlığı’nı temsilen ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık ile ABTTF Brüksel Temsilciliği’nden Aykut Garipoğlu katılırken, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) üyesi ve Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Ali Hüseyinoğlu da forumda davetli konuşmacı olarak yer aldı.

ABTTF, iki dilli azınlık anaokulları ile azınlık ilkokullarındaki öğretmen, müfredat ve ders kitapları sorununu gündeme taşıdı; Yunan makamlarından Batı Trakya Türkleri ile diyalog içerisinde sorunlara çözüm üretmesini istedi.

Avrupa’da yaşayan azınlıkların sesini duyurma imkanı sağlayan bölgesel foruma; hükümetler, BM mekanizmaları ve organları ile Avrupa’daki hükümetler arası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişi katıldı. ABTTF, BTAYTD ve Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) tarafından Mart 2019’da Gümülcine’de düzenlenen eğitim konulu çalıştay ve konferansa katılan BM Azınlık Sorunları Özel Raportörü Prof. Fernand de Varennes’in yaptığı açılış konuşması ile başlayan forumda, BM Özel Raportörü’nün tematik önceliklerinden biri olan dilsel azınlıkların eğitim alanındaki hakları ele alındı.

TÜRK AZINLIĞIN EĞİTİM SORUNLARI DİLE GETİRİLDİ

İnsan hakları ve azınlık dili eğitiminin tartışıldığı ilk oturumda söz alan ABTTF, Yunanistan’da 1923 Lozan Antlaşması ile eğitimde özerk kılınan Batı Trakya Türk toplumunun anadilde eğitim hakkı ile birlikte kendi okullarını kurma ve yönetme hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, Yunanistan’da 2006’da okul öncesi eğitimin zorunlu olmasının ardından Batı Trakya Türkleri’nin sahip olduğu özel eğitim sistemi içerisinde özel anaokulları olarak eğitim verecek iki dilli azınlık anaokulları kurmasına devletin ısrarla izin vermediğini aktardı.

Eylül 2018’de Batı Trakya’yı ziyaret eden Avrupa Azınlık Hakları Grubu (MRG Europe) Direktörü Neil Clarke’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci oturumda kamusal politika hedefleri ve uygulamalar gündeme taşındı. Bu oturumda konuşan ABTTF, Batı Trakya Türk toplumunun antlaşmalar uyarınca eğitimde özerk olmasına rağmen eğitimin her düzeyinde devlet kontrolünün çok sıkı olduğunu söyledi. Diyalog ortamının olmadığı koşullar altında devletin tek taraflı ve dayatmacı eğitim politikaları sürdürdüğünü belirten ABTTF, Türk ilkokullarında düşük kalitedeki eğitim sorununu çözmek yerine devlet okul sistemi içerisinde atılan devlet anaokullarında azınlık mensubu bir kişinin tercüman olarak anasınıfında görev yapması gibi adımların sorunları çözmekten uzak olduğunu söyledi.

“YUNAN HÜKUMETİ, BATI TRAKYA TÜRK TOPLUMU İLE DİYALOG KURMALI”

Azınlıkların dilsel hakları ve çok dillilik çerçevesinde eğitimde pedagojik yaklaşımların ele alındığı ikinci günde; kalite, kaynaklar ve yönetim çerçevesinde insan hakları yükümlülüklerinin etkin olarak yerine getirilmesi konulu son oturumda Dr. Ali Hüseyinoğlu sunum yaptı. Bölgeyi ve Batı Trakya Türk toplumunu tanıtan Hüseyinoğlu, Batı Trakya Türkleri’nin sahip olduğu eğitim sisteminin özelliklerini aktardı. Anadilde eğitim hakkının azınlıkların varlıklarını devam ettirmesi açısından yaşamsal önemde olduğunu belirten Hüseyinoğlu, tek taraflı adım atmak yerine karar alma mekanizmalarının Batı Trakya Türk toplumu ile diyalog ve iş birliği içerisinde olması gerektiğini aktardı.

Son oturumda konuşan ABTTF, Eylül 2018’de azınlık okullarında patlak veren ders kitapları krizi ve azınlık okullarının protestosunu dile getirmekle birlikte Gümülcine’deki Medrese-i Hayriye’de Türkçe ders saatlerinin azaltılmasını gündeme taşıdı. ABTTF, Yunan makamlarının tek taraflı ve dayatmacı bir anlayış ile hayata geçirdiği uygulamaların güvensizlik yarattığını dile getirerek Yunan makamlarından Batı Trakya Türk toplumu ile iş birliği içerisinde sorunlara çözüm getirmesini istedi.