Birleşik Krallık mahkemesi, istihbarat servisi MI5'e suç işleme izni verdi

22 Aralık 2019, 10:33

Birleşik Krallık’ta istihbarat servislerinin faaliyetinin incelenmesinden sorumlu mahkeme, iç istihbarat servisi MI5’in (Military Intelligence, Section 5) ajanlarının ve muhbirlerinin herhangi bir suça karışmalarının yasal olduğunu belirtti.

Ülkede 5 yargıçlı Soruşturma Yetkileri Mahkemesinin (IPT) 21 Aralık 2019 tarihli kararına göre, 2’ye karşı 3 oyla MI5 ajanlarının ve muhbirlerinin; cinayet, adam kaçırma, işkence ve adli mercileri yanıltma da dahil olmak üzere bahsi geçen suçları işlemesinin yasal olduğu ifade edildi.

“MAHKEME TARİHİNDE İLK”

MI5’e suç işleme yolunu açan yönergenin gizliliği nedeniyle söz konusu hükmün tam metni yayımlanmadı.

Davacı sivil toplum örgütleri Reprieve, Pat Finucane Merkezi, Privacy International ve Committee on the Administration of Justice ise ortak açıklama yayımlayarak, kararın alınması esnasında 2 yargıcın muhalefet etmesinin mahkeme tarihinde bir ilk olduğunu ve kararı temyize götürmek için başvuru yapacaklarını belirttiler.

Ortak açıklama metninde hakimlerden birinin hükûmetin istihbarat servisine suç işleme ehliyeti tanıma gerekçesinin “tehlikeli bir örnek” oluşturduğunu vurgulamasına dikkat çekildi.

BAŞBAKAN CAMERON 2012’DE İTİRAF ETMİŞTİ

MI5’in ajan ve muhbirlerinin, Kuzey İrlanda’daki çalkantılı dönemde bölgede çeşitli suçlara karıştığı, istihbarat servisinin muhbir ve ajanlarına suç karışma izni veren yönergenin “üçüncü yol” adıyla tanındığı ifade ediliyor. MI5’in bu yönergeyle ayrılıkçı İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu içindeki muhbirleri ve Birleşik Krallık’la birlik yanlısı unsurlarla ilişkisi dahilinde başvurduğu biliniyor.

Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta 1989’da Pat Finucane adlı avukatın Birleşik Krallık’la birlik yanlısı paramiliter unsurlar tarafından öldürülmesi, MI5’in bölge politikasını tekrar gündeme getirmiş, 2012’de dönemin Başbakanı David Cameron, olayın soruşturmasının tamamlanmasının ardından parlamentoyu bilgilendirdiği konuşması yapmıştı. Cameron buradaki konuşmasında hükûmetin de cinayete karıştığını itiraf etmişti.

Birleşik Krallık
Birleşik Krallık iç istihbaratı
Birleşik Krallık istihbaratı
İngiliz iç istihbarat servisi
İngiliz istihbaratı
MI5
Bunlara da bakın: