Bir karakoldan bırakılan Başpiskopos Kliment bu sefere başka bir karakola götürüldü

Kırım