Batı Trakya’nın eğitim sorunları Avrupa Parlamentosu’nda görüşülecek

Güncel
Oğuzhan Batur
09 Mart 2019, 13:24
Oğuzhan Batur
09 Mart 2019, 13:24

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 20 Mart 2019 tarihinde Avrupa Hür İttifakı (EFA) ile Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda (AP) ortak bir konferans düzenliyor. “Avrupa’da Azınlıkların Eğitimde Karşılaştığı Temel Sorunlar: Batı Trakya Türkleri ile Danimarka’daki Alman Azınlığı Örneklerinin Karşılaştırılması” başlıklı konferans AP Milletvekili Josep-Maria Terricabras’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Millet Gazetesi’nin haberine göre anadilde eğitim hakkıyla ilgili sorunlarla karşılaşan azınlıklardan biri de Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türk toplumu. Her ne kadar 1923 Lozan Barış Antlaşması, Türk toplumuna kendi anadilinde eğitim hakkı ile kendi okullarını açma ve yönetme hakkını verse de Batı Trakya Türk toplumu, bugün azınlık eğitiminin her seviyesinde eğitim özerkliğiyle ilgili sorunlar yaşıyor.

Haberde, iki dilli eğitim veren azınlık okullarının sayısı giderek azalmakta olduğu ve toplumun iki dilli anaokul açma talebinin devlet makamları tarafından görmezden gelindiği aktarılıyor. Buna karşın, kendi okullarını yöneten Danimarka’da yaşayan Alman azınlığının durumunun azınlık eğitimi için daha iyi bir örnek sunduğu belirtiliyor.

Azınlık eğitimi alanında çalışan uzmanları, politikacıları, azınlık temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirecek konferansta, Avrupa genelinde azınlıkların eğitim alanında karşılaştığı sorunlarla beraber Yunanistan’daki azınlık eğitim sistemi ve örnek uygulama olarak Danimarka’daki Alman azınlığının eğitim sistemi karşılaştırılarak Yunanistan’daki azınlık eğitim sistemindeki eksikliklerin ele alınacağı öğrenildi.