Balkar Türkleri sürgününün 75. yıl dönümü

Güncel
Mehmet Berk Yaltırık
08 Mart 2019, 12:23
Mehmet Berk Yaltırık
08 Mart 2019, 12:23

Sovyetler Birliği döneminde 1944’te topyekûn sürgüne gönderilen halklardan olan Balkarların vatanlarından sürgün edilmelerinin 75. yıl dönümü kaydediliyor.

Alman ordusuyla iş birliği yaptığı öne sürülen Balkarlardan önce Şubat 1944’te Çeçenler ve İnguşlar Kafkasya’dan sürülmüşlerdi. 8 Mart 1944 tarihinde de tüm Balkar köylerine silah zoruyla girilmiş, en yakın tren garlarına sürüklenerek hayvan vagonlarına doldurulup Kazakistan bozkırlarına ve Kırgızistan’daki çalışma kamplarına sevk edilmişlerdi.

Tıpkı Kırım Tatarları ve diğer halklara reva görülen sürgün cezasına maruz kalan Balkarlar Türklerinin 38.000’i, Orta Asya’da değişik bölgelere sürgüne gönderildi. Sürgüne gönderilenlerin yüzde 52’si çocuk, yüzde 30’u kadın ve yüzde 18’i erkekti. 13 yıllık sürgünün ardından 1957’de Balkarlara vatanlarına geri dönme izni verildi.