Azerbaycan, petrol odaklı ekonomisini tarımsal üretimle çeşitlendirmek istiyor