Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a Makedon ve Türk azınlık uyarısı

12 Aralık 2019, 18:19

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 3-5 Aralık 2019 tarihlerinde Fransa’nın Strazburg şehrinde yaptığı toplantıda, Yunanistan’da yaşayan Makedon azınlığa ait “Makedon Medeniyet Evi” ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının uygulanmasını inceledi.

Bakanlar Komitesi, AİHM kararına rağmen Yunan mahkemelerinin derneğin kayıt başvurusunu hala dikkate almadığını not ederek, bahse konu davayı gelecekteki toplantılarından birinde tekrar inceleme kararı aldı.

Bakanlar Komitesi, “Makedon Medeniyet Evi” ile ilgili davanın örgütlenme özgürlüğünün ihlali ile alakalı olduğunu belirterek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf bir devlet olarak Yunanistan’ın AİHM’nin verdiği kararları derhal, tam ve etkin olarak uygulamakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

Bakanlar Komitesi, Yargıtay’da özellikle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 758. maddesinin yorumlanması ile ilgili olarak bazı davaların halihazırda devam ettiğini not ederek, Batı Trakya Türk toplumuna ait İskeçe Türk Birliği (İTB), Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ile ilgili “Bekir Usta ve diğerleri” grubu davalarına atıfta bulundu.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Ülkemiz Yunanistan, aleyhindeki AİHM kararlarına rağmen Batı Trakya Türk toplumunun ve Makedon azınlığın örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmeye devam ediyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin çağrılarına kulak tıkayan, uyarılarını dikkate almayan Yunanistan, çeşitli bahaneler öne sürerek AİHM kararlarını uygulamamakta diretiyor. ABTTF olarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde Batı Trakya Türk toplumu ve Makedon azınlığa ait derneklerle ilgili davaları yakından takip edecek, Bakanlar Komitesi’ni halihazırda Yunan ulusal mahkemeleri nezdinde devam eden hukuki süreç ve gelişmeler hakkında bilgilendirmeyi sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Avrupa Konseyi
Batı Trakya
Yunanistan
Bunlara da bakın: