Arabuluculuk toplantıları Türkiye'de gerçekleşecek

Eğitim
Ozan Barış Erim
29 Ekim 2019, 16:43
Ozan Barış Erim
29 Ekim 2019, 16:43

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan İstanbul Arabuluculuk Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla 31 Ekim’de düzenlenecek.

“Barış İçin Uluslararası Arabuluculuk: Durum Değerlendirmesi ve İleriye Bakış” teması ile düzenlenecek konferansın açılışını Çavuşoğlu ve Guterres gerçekleştirecek. Türkiye, bu yıl düzenlenecek olan konferansın marjında, BM Genel Sekreteri’nin Yüksek Düzeyli Arabuluculuk Danışma Kurulu üyeleriyle düzenleyeceği toplantının da ev sahibi olacak.

Danışma kurulunda Finlandiya, Nijerya ve Kırgızistan’ın eski devlet başkanları, Ürdün, Cezayir, Tanzanya, Endonezya, Guatemala, Şili’nin eski dışişleri bakanları Afganistan’ın eski Kadın İşleri Bakanı ile BM ve bazı kuruluşların eski üst düzey yöneticileri bulunuyor.

ARABULUCULUĞUN BARIŞ ÇABALARINA ETKİSİ GÖRÜŞÜLECEK

Konferans çerçevesinde barış ve arabuluculukta bölgesel ve uluslararası örgütlerin rolü ele alınacak, arabuluculuk ve barış çalışmalarındaki güncel durum hakkında BM Genel Sekreteri’nin Yüksek Düzeyli Arabuluculuk Danışma Kurulu üyeleri ile bir panel düzenlenecek ve gelişen teknolojilerin barış çabalarına etkileri tartışılacak.

Konferansta politika yapıcılar, diplomatlar, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, kadın ve gençlik grupları ile özel sektör temsilcileri arasında ara buluculuk bağlamında sinerji yaratılması, “bölünmelerin veya tekrarların önlenmesi yoluyla tamamlayıcılığın, eşgüdüm ve kapsayıcılığın artırılmasıyla arabuluculukta teknolojinin rolü” gibi konular ele alınacak.