Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde “Kırım Tatarlarının Kültürü ve Folkloru” dersi verilecek

Eğitim
Mehmet Berk Yaltırık
23 Ocak 2022, 17:34
Mehmet Berk Yaltırık
23 Ocak 2022, 17:34

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde “Kırım Tatarlarının Kültürü ve Folkloru”, 2022’nin bahar döneminde ders olarak işlenmeye başlayacak.

Daha önce kaleme aldığı “Kırım Efsaneleri” adlı çalışmayla tanıdığımız Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde Halkbilimi bölümünde Yrd. Dr. Anastasiia Zherdieva tarafından, 2022’nin bahar döneminde “Kırım Tatarlarının Kültürü ve Folkloru” dersi verilecek.

Kırım Tatar Kültürünün detaylı bir şekilde işleneceği derste, Kırım Tatarlarının kültürleri, somut ve sözlü miraslarının yanı sıra tarihi, siyasi geçmişleri de ele alınacak.

Dersi alan öğrencilerin Kırım Tatar masalları, efsaneleri, edebiyatı, atasözleri, halk tiyatrosu, dini uygulamalar, halk oyunları ve dini inanışlarını inceleyip Ukrayna kültürü bağlamında Kırım’ın yerini de öğrenmeleri hedefleniyor.