Ankara'da "Türkistan Coğrafyasında İnsan Hakkı İhlalleri" konferansı

10 Aralık 2019, 16:36

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde “Türkistan Coğrafyası’nda İnsan Hakları İhlalleri” konulu konferans gerçekleştirildi.

Doğu Türkistan’daki sistematik baskı ve asimilasyon politikaları başta olmak üzere Türk dünyasında yaşanan insan hakları ihlallerinin gündeme getirildiği konferans, 9 Aralık 2019’da düzenlendi. “Türkistan Coğrafyası’nda İnsan Hakları İhlalleri” konulu konferansın konuşmacıları arasında; Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk, Araştırmacı yazar Rahim Cevadbeyli, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Doğan yer aldı.

PROF. DR. KARLUK, ÇİN AĞZIYLA KONUŞAN TÜRKİYE’DEKİ MEDYA ORGANLARINA SİTEM ETTİ

Konferans, Çin’in Uygur Türklerine karşı sistematik olarak yok etme uygulamalarını açıklayan bir belgesel gösterimiyle başladı. Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk, belgeselde yer alan ve asıl işlevi, işkencehane olan, ancak basın yoluyla dünyaya sözde eğitim kampları adı altında duyurulan ceza kamplarının işlevlerinden bahsetti.

Prof. Dr. Karluk, Çin’in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua’nın Ankara’da düzenlediği basın toplantısında, kendisiyle ilgili ithamlara da cevap verdi. Çin Büyükelçiliği yetkilisi, Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk’un Kırım Haber Ajansında yayınlanan tanıklık videosundakiifadelerini diline dolamış ve çeşitli çarpıtma ve ithamlara başvurmuştu.

Karluk, Çin Büyükelçiliği yetkilisinin konuşmasına da hatırlatarak, Türkiye’de bazı medya organlarının Doğu Türkistan konusunda Çin’in ağzıyla konuşuyor olmasını üzüntüyle karşıladıklarını ve bu durumun kabul edemez olduğunu dile getirdi.

Karluk, Çin’in Uygur Türklerine yönelik asimilasyon ve soykırım uygulamalarında asıl hedefinin Çinlileştirme, kimliksizleştirme, Türksüzleştirme ve İslamsızlaştırma olduğunu vurguladı.

RAHİM CEVADBEYLİ, İRAN’IN ÇİN’İN POLİTİKALARINI DESTEKLEDİĞİNİ VURGULADI

Güney Azerbaycan Türklüğünün önemli isimlerinden Azerbaycan Türkü araştırmacı ve yazar Rahim Cavadbeyli ise, Doğu Türkistan’daki Türk soydaşlarının içinde bulundukları vahim durum için neler yapılması gerektiğinin konuşulması gerektiğine dikkat çekti. Bu durumda, Türk Keneşi’nin (Türk Konseyi), Türk Dili konuşan devletlerin artık devreye girmelerinin vaktinin geldiğine değindi.

Ayrıca Cevadbeyli, İran gibi Türk düşmanlığıyla meşhur ülkelerin, İslam adı altında terörist faaliyetleri meşru görmesi ve desteklemesine değindi. Cevadbeyli, Doğu Türkistanlılara yönelik “terörist” algısının da bilinçli olarak yayıldığını ve bu propagandaya geçit verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

PROF. DR. İLYAS DOĞAN: CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA İNSANLIK ADINA SOYKIRIM SUÇUNA İLİŞKİN SORUŞTURMA AÇILMALI

Toplantı kapsamında konuşan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Doğan da konuşmasında; Kırım Tatar halkından Ahıska Türklerine, Çeçenlere ve Doğu Türkistan’a kadar Türk ve Müslüman Türkistan coğrafyasının uğradığı soykırımlara değindi. Doğan, konuyla ilgili Türk basınının tavrının yetersizliğinin utanç verici olduğuna vurgu yaptı.

Doğan, Cumhuriyet Başsavcılığının işlenen soykırım suçuna ilişkin soruşturma dosyası açması gerektiğini ve bunun insan hakları namına yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Bir başka sorunun ise, Türkiye’de yaşayan Çinlilerin TCK’da yer alan, “Doğu Türkistan’daki soykırım suçunu övmek” suçunu işlediklerini ve bunlara karşı harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Tüm Uygur sivil toplum kuruluşlarının kendisine yetki vermesi halinde bu konuda üzerine düşeni sonuç alan kadar yapacağını duyurdu.


Son olarak Doğan, Çin gibi işgalci, soykırımcı, insanlık dışı uygulamaların savunucusu ve yayıcısı ülkelerin mallarının boykot edilmesi gerektiğini ve kurumlara, kuruluşlara ve odalara bu durumun anlatılması gerektiğini vurguladı.

Bunlara da bakın: