AB’nin yaşam süresi en düşük ülkesi Bulgaristan oldu

Güncel
_QHA Ankara
14 Mayıs 2019, 00:19
_QHA Ankara
14 Mayıs 2019, 00:19

Bulgaristan Ulusal İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Bulgaristan, Letonya ile birlikte (74,9 yıl), Avrupa Birliği’nde yaşam süresinin en düşük olduğu ülke arasında yer aldı. Yaşam süresinin en yüksek oranın ise İspanya (83,4) ve İtalya (83,1 yıl) olduğunu belirtti. 

Bulgaristan’daki kadın ve erkeklerin yanı sıra kentsel ve kırsal nüfuslar arasındaki farklı ölüm oranları da bu kategoriler için farklı ortalama yaşam sürresini belirlemektedir.

Erkeklerde ortalama 71,4 yıl, kadınlarda ise 7 yıl daha yükselerek 78,4 yıla çıkan yaşam süresi kentsel ve kırsal nüfus arasında farklılık gösteriyor. Kentsel nüfusun ortalama yaşam süresi köylerdeki nüfustan (72,8 yıl) 2,9 yıl daha yüksektir (75,7 yıl). 2008 yılına kıyasla şehirlerde nüfus artışı 2,3 yıl, kırsal nüfus ise 1 yıldır. 

Ortalama yaşam süresi Montana bölgesinde 72.7 yıl, Sofya ve Kırcaali ilçelerinde 76.6 yıl ile ülke ortalamasının üzerinde toplam sekiz ilçe arasında değişmektedir. 

Kadınlar ülkenin tüm bölgelerinde erkeklerden daha uzun yaşamaktadır, ancak iki cinsiyet arasındaki fark Silistre bölgesinde en yüksektir (8,5 yıl), Sofya ve Şumnu (6 yıl) bölgelerinde en düşük ozrandadır.