AB'den Rusya yaptırımlarını bir yıl daha uzatma kararı

Güncel
Ömer Cihad Kaya
20 Haziran 2019, 19:01
Ömer Cihad Kaya
20 Haziran 2019, 19:01

Avrupa Birliği (AB), Kırım ve Sivastopol’ün işgalinin ardından Rusya Federasyonu’na dayattığı yaptırımların süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı.

Avrupa Konseyinin 20 Haziran 2019 tarihli kararına göre, söz konusu yaptırım baskısı ve tedbirler 23 Haziran 2020’ye kadar devam edecek.

Konseyin söz konusu yaptırım tedbirlerinin, AB vatandaşları ve AB şirketlerini kapsadığı belirtilen açıklamada; AB’ye işgal altındaki Kırım ve Sivastopol’den ürün ithalatının yasaklandığı, Rus işgali altındaki bölgelerden emlak alınmasına izin verilmediği ve bu bölgelerdeki şirketler ile herhangi bir finansal hizmetin sağlanmasına sınırlama getirildiği ifade ediliyor.

Öte yandan, işgal altındaki Kırım ve Sivastopol’deki turizm faaliyetleri ve özellikle Avrupa yolcu gemileri konusunda işgal altındaki bölgelerde bulunan limanlar konusunda da belirgin kısıtlamalar getiriyor.

Yaptırımlar, işgal altındaki Kırım ve Sivastopol’de ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kullanılacak bazı mal ve teknolojilerİn ihracına da kısıtlama getiriyor. İşgal altındaki yarımadada bulunan petrol, doğalgaz ve maden arama, çıkartma ve üretimine yönelik teknoloji sağlanması Avrupa Konseyi’nin 20 Haziran 2019 tarihli kararıyla engelleniyor.

Söz konusu açıklamada ayrıca, AB adına Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 17 Haziran 2019 tarihli açıklaması yeniden vurgulanarak; Kırım ve Sivastopol’un Rusya’nın yasa dışı olarak ilhak ve işgal edilmesinden beş yıl sonra AB’nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini öncelikli olduğu hatırlatılıyor. Ve Kırım’ın Rusya tarafından ilhak ve işgalinin bir uluslararası hukuk ihlali olduğu yineleniyor.

12 Haziran 2019’da AB ülkelerinin Büyükelçileri, Kırım’ın işgalinden dolayı Rusya’ya karşı yaptırımların bir yıl daha uzatılması kararı almıştı. Avrupa Birliğinin, bir önceki Rusya yaptırımlarının süresi, 23 Haziran 2019’da doluyordu.

KIRIM’IN YASA DIŞI İŞGALİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN RUSYA’YA YAPTIRIMLARI

Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı işgal etmesinden ve Ukrayna’nın doğu bölgelerine saldırmasından sonra AB, ABD ve başka birçok ülke Rusya’ya ve Kırım’a karşı yaptırım uygulama kararlarını kabul etti. Rusya tarafından işgal edilen Kırım’a yönelik uygulanan yaptırımlara göre, Kırım ve Sivastopol’de üretilen ürünlerin AB’ye ithalatını yapmak, Avrupa şirketlerinin Kırım ve Sivastopol’e yatırım yapmak, Kırım’dan şirket ve gayrimenkul satın almak, Kırım’daki şirketleri finanse etmek ve onlara hizmet vermek, Kırım ve Sivastopol’de turizm hizmetleri vermek yasak. Ayrıca Kırım’da ulaştırma, telekomünikasyon, enerji, petrol ve gaz alanlarında kullanılmak üzere bununla ilgili ürün ve teknolojilerin ihracatı da menediliyor.